Fagron Academy, 3. – 4. 6. 2016 v Hotel Olympik Tristar, Praha

Duben 25th, 2016

Dobrý den,

připravili jsme pro Vás další vzdělávací akci v rámci Fagron Academy, tentokrát zavítáme do Prahy.

Mezioborový seminář se koná 3. a  4. 6. 2016 v Hotel Olympik Tristar, U Sluncové 14, Praha.

Každý den konference bude zaměřen na různé možnosti galenické přípravy. První den bude věnován pediatrii a druhý den se budou naši přednášející věnovat dermatologii.

Můžete se těšit na zajímavé přednášky v podání PharmDr. Haška, PharmDr. Klovrzové či Mgr. Lázničky pro lékárníky, farmaceutické asistenty i pro lékaře.

Seminář bude zařazen do systému celoživotního vzdělávání.

Přihlášky (jméno, příjmení, číslo ČLnK a adresu pracoviště) zasílejte emailem na adresu fagronacademy@fagron.cz (obratem pošleme údaje k platbě na účet, kterou bude nutné provést nejpozději do 24.5.). Registrační poplatek byl stanoven 300kč/den, 500kč/2dny. Je možné se přihlásit i zvlášť na jeden den. Z kapacitních důvodů doporučujeme včasnou registraci.

Více informací o příjemném místě, kam Vás zveme, najdete zde.

Pozvánku a program v příloze si můžete v lékárně vytisknout, ať seminář neprošvihne žádný připravující lékárník či farmaceutický asistent.

Seminář je opět mezioborový, proto budeme rádi pokud o něm informujete lékaře ve svém okolí, které problematika individuální přípravy také zajímá.

Program akce naleznete zde.

Jako Bonus přikládáme pro registrované členy Mladých lékárníků o. s. slevový voucher.

 

Mladí lékárníci o nedostatku léků

Duben 22nd, 2016

Čtěte na iDnes zveřejněný článek.

Stanovisko Mladých lékárníků k rizikům internetového prodeje léků

Listopad 12th, 2015

Mladí lékárníci varují před uzákoněním internetového prodeje léků. Apelují na zákonodárce, odborné společnosti i pacientské organizace, aby zvážili rizika s tím spojená.
Dostupnost lékárenské péče
Dnes disponujeme hustou sítí lékáren, kam se pacienti mohou přijít poradit a konzultovat svojí léčbu. Lékárny se nacházejí v blízkosti ordinací lékařů. Odliv léků z tradičních lékáren povede k jejich zániku. Ohroženy jsou zejména lékárny na malých městech. Zavedením internetového prodeje by došlo ke snížení dostupnosti akutní lékárenské péče v blízkosti pacienta. Takový dopad zcela odporuje snaze Ministerstva zdravotnictví i lékárnické obce tyto lékárny v činnosti udržet.
Rizika nesprávného použití léků
Uvolnění výdeje volně prodejných léčiv přes internet nebylo správným krokem. Nákupní pobídky na internetu nebo prostřednictvím reklamních letáků bez konzultace s lékárníkem mohou vést k nekontrolované samoléčbě, k nevhodným rizikovým kombinacím více léků a v neposlední řadě také k možnému oddálení diagnózy lékařem. V případě uvolnění zásilkového výdeje léčiv na lékařský předpis odpadá odborná kontrola preskripce lékárníkem. Vypouští se poslední článek kontroly medikace před vydáním léku pacientovi. Četné zkušenosti z praxe ukazují, že tato kontrola je nezbytná.
Chybí kontakt s pacientem
Osobní kontakt je při výdeji léčiv nenahraditelný, neboť jen tehdy je možné odpovědně vykonávat kontrolu farmakoterapie. Z okolí pacientů zmizí osoba lékárníka – univerzitně vzdělaného odborníka na léčiva, která bude nahrazena skladníkem ve skladu e-shopové výdejny.
Profesionální zdravotní péče
Jménem sdružení Mladí lékárníci se silně ohrazujeme proti výdeji léků na lékařský předpis prostřednictvím internetu, vyjadřujeme vážné obavy ze snížení dostupnosti i úrovně zdravotní péče v České republice a vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví, zdravotnické odborné společnosti a pacientské organizace k racionálnímu posouzení prospěchu a rizik návrhů obchodních skupin.

PharmDr. Antonín Svoboda, předseda

Celé stanovisko naleznete zde.

Sněm Mladých lékárníků

Říjen 19th, 2015

V sobotu 10. října 2015 se v prostorách Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové uskutečnil Sněm Mladých lékárníků. Dopolední část byla věnována sdělením a diskuzí s pozvanými hosty, představiteli lékárenského oboru zejména z řad vedení České lékárnické komory (ČLnK), odpolední část Sněmu byla věnována prezentaci aktivit sdružení a zejména volbám do vedení Mladých lékárníků.

Sněm byl zahájen děkanem Farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D, který podpořil mladé lékárníky v zájmu o vliv na budoucnost svého oboru a zmínil změny ve studijních plánech, otevření výuky farmacie na Krétě nebo otevření nového kampusu fakulty v Hradci Králové.

Prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba představil hlavní problémy, které aktuálně řeší Představenstvo ČLnK. V prezentaci zazněla cesta začlenění výkonu farmaceuta do legislativy, byly představeny aktuální legislativní změny a priority ČLnK. Nejaktuálnějším problémem bylo hledání kompenzací propadu cen a tím i příjmů lékáren zvýšením signálního výkonu a návrhem změn v systému odměňování lékáren. Následovala prezentace Mgr. Michaely Bažantové k potřebě dispenzačního standardu k zajištění odborné úrovně dispenzace v lékárnách i zajištění podkladů k odměňování lékáren za odbornou péči farmaceutů.

Na diskuzi k dispenzačnímu standardu navazovala přednáška PharmDr. Stanislava Havlíčka, který přinesl inspirace pro odborné lékárenské činnosti a poukázal na úskalí omezeného (tzv. tunelového) vidění při zavádění nových služeb v lékárnách nebo při zavádění nových modelů odměňování lékárenské péče. Seznámil také účastníky s honorovanými odbornými lékárenskými činnostmi v zahraničí (jednodávkové systémy, vakcíny, úspory pro ZP).

Na kritickou finanční situaci veřejných lékáren upozornil místopředseda představenstva Grémia majitelů lékáren PharmDr. Petr Krpálek, který poukázal na propad ohodnocení lékárenské péče v posledních 10 letech. Tvrdá ekonomická situace lékáren a zejména její vyhlídky do budoucna vyvolaly silnou diskuzi a vážné obavy mladých lékárníků i přítomných studentů fakulty. Po takových informacích musela následovat přestávka pro optimističtější naladění.

Další program byl věnován problematice udržení kvalitní lékárenské péče. O způsobu kontrolní činnosti ze strany ČLnK a zkušenostech z inspekcí v lékárnách přednášel Mgr. Jiří Kotlář, který spolu s PharmDr. Pavlem Grodzou z Čestné rady ČLnK odpovídaly dotazy na uskutečněné inspekce a na následné sankce za prohřešky lékárníků. Bylo upozorněno na odpovědnost vedoucího lékárníka a lékárníků, kteří někdy mylně cítí odpovědnost na straně svého provozovatele. PharmDr. Pavel Grodza poté shrnul vývoj, strukturu a zejména vzdělávací aktivity České farmaceutické společnosti a regionálních lékárnických Spolků. Mgr. Aleš Krebs, PhD., který má v pozici tiskového mluvčího ČLnK na starosti projekty posilující dobré jméno lékárníků na veřejnosti, představil nový na pacienty orientovaný internetový projekt Lékárnické kapky.

Následná diskuze všech řečníků s účastníky Sněmu se věnovala především problémům spojených se zajištěním dostatečného a kvalitního personálu v lékárnách, například přítomnosti vedoucího lékárníka na pracovišti, standardům kvalitní lékárenské péče i problémům s proměnlivou a nepředvídatelnou spoluúčastí pacientů za léky, která často odpoutává primární pozornost pacientů v lékárnách.

Odpolední program byl věnován činnostem sdružení Mladí lékárníci a zapojení mladých lékárníků. PharmDr. Aleš Novosád představil svou agendu odborného konzultanta na Sekretariátu ČLnK a poukázal na nutnost přítomnosti lékárníka z praxe na půdě ČLnK. Představil několik dílčích složek ze svých mnoha úkolů, kterými se od svého uvedení zabýval. Zazněly například informace o získaném grantu z fondu Zdraví VZP nebo ve spolupráci s odbornými společnostmi příprava projektu Cesta k nekuřáctví, ve kterém lékárník obhájil svou pozici odborníka.

V odpolední části Sněmu seznámil PharmDr. Antonín Svoboda účastníky s aktivitami sdružení, začleněním mladých lékárníků do akreditačních komisí pro farmaceutické obory specializačního vzdělávání a zapojením mladých lékárníků do vzdělávacích aktivit a se spoluprácí s ČLnK.

Následovala diskuze o tom, jaké cíle si v rámci sdružení stanovit pro příští roky, na kterou navázaly volby nového vedení. Do Předsednictva byli zvoleni jako předseda PharmDr. Antonín Svoboda (Znojmo), jako místopředseda PharmDr. Josef Vaníček (Liberec), dále PharmDr. Aleš Novosád (Benešov), Mgr. Ondřej Krenk (Čáslav) a Mgr. Jakub Weber (Havlíčkův Brod). Do Revizní komise byli zvoleni PharmDr. Dalibor Černý, PhD. (Praha), Mgr. Jana Mohoutová (Praha) a Mgr. Alexandra Hašková (Doksy).

 

 

Tisková zpráva, 6. 10. 2015

Říjen 6th, 2015

Občanské sdružení Mladí lékárníci 6. října 2015 vydalo tiskovou zprávu týkající se stagnace příjmů lékárníků, její znění si můžete přečíst zde.

Sněm Mladých lékárníků

Září 10th, 2015

Zveme vás na Sněm Mladých lékárníků – 10. října 2015, 9-16 hod., FafUK HK

Vstupné 200,-Kč, pro studenty FaF a členy Mladých lékárníků, o.s. zdarma

Účast na akci bude ohodnocena x body do systému kontinuálního vzdělávání České lékárnické komory (údaj upřesníme:-)

Na akci se můžete přihlašovat ve formuláři níže.

S případnými dotazy týkajícími se organizace se obracejte na jeden z e-mailů: toniksvoboda(at)gmail.com nebo pepa.vanicek(at)gmail.com

Akce proběhne pod záštitou děkana Farmaceutické fakulty PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph. D.
a prezidenta České Lékárnické Komory PharmDr. Lubomíra Chudoby

1. Psychologické sympozium pro lékárníky a farmaceutické asistenty

Září 10th, 2015


Průzkum mezi mladými lékárníky

Červen 5th, 2015

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který si klade za cíl, zjistit, co v současnosti nejvíc pálí (nejen) mladé lékárníky. Věnujte prosím několik málo minut jeho vyplnění. Výsledek šetření použijeme jako podklad pro Sjezd Mladých lékárníků, který proběhne 10. října 2015 v Hradci Králové.

Děkujeme

Antonín Svoboda a Pepa Vaníček

Magistraliter v dermatologii

Srpen 29th, 2014

Na září pro Vás ve spolupráci se společností FAGRON chystáme další řadu seminářů, tentokrát se zaměřením na dermatologii. Mezioborový seminář Magistraliter v dermatologii je určen pro farmaceuty a lékaře. Tento celodenní seminář se uskuteční v Brně v Hotelu International (12. 9. 2014) a Praze v IKEMu (26. 9. 2014) od od 9 do 17 hodin.
Program

  • Nejčastější diagnózy u hospitalizovaných pacientů a jejich magistraliter zevní léčba (MUDr. Linda Vavříková) (pražský seminář)
  • Využití magistraliter v terapii nejčastějších diagnóz v praxi dermatologa (MUDr. Jana Malachová) (brněnský seminář)
  • Dermatologie v pediatrii – nové možnosti, náhrady obsolentních receptur (MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.)
  • Nový krémový základ Basiscreme, receptury (PharmDr. Jan Hašek)
  • Technologické aspekty přípravy IPLP-příklady inkompatibilit, možné náhrady HVLP do IPLP (PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.)
  • Nové suroviny / Antiinfektiva pro topické použití – nové možnosti (antiseptika, antibiotika, antimykotika) (PharmDr. Jan Hašek)
  • Latanoprost – novinka v dermatologii, Pentravan – transdermální krémový základ (PharmDr. Jana Mašlárová)
  • Kortikoidy (MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková)

Přihlašovat se můžete na adrese fagronacademy@fagron.cz.
Uvádějte své jméno a ID v ČLnK, název a adresu zdravotnického zařízení.
Vaše účast Vám bude potvrzena zpět na Váš email.
Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu kongresového sálu.
Seminář není zpoplatněn. Bodové ohodnocení za seminář bude doplněno.

Pozvánka

Budeme se těšit na setkání!
PharmDr. Antonín Svoboda

Výlet do divokých lesů Vysočiny aneb Magistraliter v akci

Červen 17th, 2014

31. 5. -1. 6. 2014

Jsem nadšena. Opravdu! Byl to báječný víkend, který jsem s dalšími bezmála 40ti lékárníky strávila v malinké vesničce Kouty, jež se nachází akorát v půli cesty mezi Prahou a Brnem. Sdružení Mladí lékárníci ve spolupráci se společnostní Fargon zde zorganizovalo opravdu geniální seminář zaměřený na magistraliter přípravu. Dovolila bych si říci, že se v Koutech sešla opravdu česká špička tohoto oboru. Celý víkend nám byl průvodcem nástrahami galeniky PharmDr. Jan Hašek a sobotní program obohatili svými příspěvky PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D. a jeho zkušená kolegyně Mgr. Kateřina Horáčková.

Posledního máje se po ránu v konferenčním sále hotelu Luna sešla opravdu příjemná skupina lékárníků. Přijeli z celé republiky, z veřejných i nemocničních lékáren, aby načerpali inspiraci od předních odborníků na problematiku magistraliter přípravy.

V úvodu nás s lehkostí primabaleríny Dr. Hašek seznámil se svými poznatky ohledně komplexní léčby orofaryngeálních kandidóz. Podrobně zmínil možnosti přípravy orálního roztoku s chlorhexidinem, nystatinové suspenze a gelu s mikonazolem. Zajímavá byla i zmínka o správném užití genciánové violeti v této indikaci.

Před obědovou pauzou jsme se ještě dozvěděli mnoho tipů na nové receptury z Fragnerovy lékárny U Černého Orla v suveréním podání Dr. Sklenáře. Kromě přehledu relativně nově dostupných surovin (namátkou uvádím: klioquinol jako možná náhrada kloroxinu; omeprazol; sildenafil pro léčbu plicní hypertenze u dětí; momentálně v HVLP nedostupný digoxin a další) byl ve sdělení kladen velký důraz na dodržování Lege artis postupů. Uvědomili jsme si, že lékaři často chtějí v předpisech smíchat různá HVLP, která ovšem v SPC nemají schváleno použití pro IPLP a může pak docházet ke vzniku inkompatibilit. Navíc je pro lékárnu a hlavně pro pacienta často (i finančně) výhodnější pokud mu např. mast připravíme do vhodného masťového základu přímo ze surovin, bez užití HVLP. Třeba oblíbenou kombinaci se kterou se jistě setkáváte i Vy: Canesten + Flucinar + Ambiderman, tak můžeme nahradit kombinací klotrimazol + fluocinolon acetonid + ambiderman. A jistě ve své paměti vypátráte spoustu dalších podobných případů.

Po vydatném jídle sice některé atendanty přepadala chvilkami malátnost způsobená zuřivou aktivitou parasympatiku, ale odpolední blok pod taktovkou Mgr. Horáčkové nás brzy vrátil zpět do reality a živé diskuze. Zabývali jsme se možnostmi kooperace a komunikace s lékaři při vytváření nových receptur. Spolupráce s veterináři je pro mnohé z nás jistě netradiční, takže bylo zajímavé zabrousit i na toto téma. Ještě s větší chutí jsme se seznámili s recepturami, které byly vytvořeny ve spolupráci s pediatry a zubními lékaři.

Nádherné počasí a okolní krajina nás po skončení odborné části donutily navléknout pohorky a sportovní dres a společně jsme se vydali směrem k peřejovitému úseku řeky Sázavy známému jako Stvořidla. Za použití nejmodernější techniky – papír, tužka, mobil – jsme se po lesních cestičkách a pěšinách v pozdním odpoledni vymotali až na vytouženém břehu Sázavy. Před výborným večerním rautem jsme ušli krásných 12km. Myslím, že jsme si výlet všichni opravdu užili a jednoznačně přispěl k všeobecné spokojenosti s touto akcí.
Neděle byla opravdovým hřebem semináře jelikož došlo i na praktický workshop – dostali jsme rajbšály, tloučky a seznam receptur, na kterých jsme si vyzkoušeli, jak by to vypadat nemělo a pochopitelně i ty správně provedené postupy. Našemu snažení předcházela přednáška o správné přípravě, možných inkompatibilitách a technologických chybách. Zkusili jsme si mimo jiné zaměnit ZnO za TiO2 při přípravě tekutého zásypu s taninem 5% a tekutého zásypu s kliochinolem 5%. Tato záměna umožnila snadnější přípravu i vyšší stabilitu celého systému s následnou lepší účinností přípravků.

Velké oblibě se při nácviku příprav těšil lehký amfifilní krémový základ Basiscreme DAC, který by měl být v brzké době dostupný jako nové vehikulum použitelné pro zapracování celé řady látek, se kterými např. Ambiderman kompatibilní není.

Ve sdělení Dr. Maršálové ze společnosti Fagron jsem se seznámili s novinkami, které zanedlouho dorazí na náš trh – lízátkový základ, dále suspenzní vehikulum SyrSpend, které by mohlo představovat řešení např. pro přípravu dětkschých forem pro aplikaci omeprazolu. Velmi zajímavý byl krémový základ Pentravan (o/v), který by měl umožňovat dobrou transdermální penetraci léčiv v něm rozpuštěných. Pentravan jsme si vyzkoušeli i během workshopu, práce s ním byla opravdu velmi snadná a krém se po nanesení opravdu zcela vstřebal a nezanechal mastný film na pokožce (osobně jsem vyzkoušela kolegou umíchaný 2% tetrakainový krém:-)

Důležité poselství nám předala i záverečná přednáška Podpora IPLP v lékárnách z pohledu profesní komunikace v podání PharmDr. Libora Číhala ze společnosti PACE 2015. Skvěle doplnila celý seminář o konkrétní návody, jak směřovat seriózní komunikaci na lékaře a vzbudit z jejich strany zájem o nové možnosti spolupráce na poli IPLP a seznámit je s novinkami, které by mohli uplatnit v preskripci pro své pacienty. Na základě této spolupráce se pak lékárna stane „exkluzivním“ poskytovatelem této služby (příprava IPLP) a může „přílákat“ nové pacienty. Za zmínku jistě stojí i upozornění, že by lékárna neměla opomíjet ani komunikaci směrem k pacientovi. Tedy dát mu jasně najevo, že galenická příprava je v lékárně poskytována, a pokud je to možné, tak propagovat i v jakém rozsahu (možnost využití moderních nástrojů – web, fcb, sms, ale i klasických letáčků/plakátů přímo v lékárně).

Za bezchybnou organizaci patří naše veliké DÍKY šéfovi Mladých lékárníků PharmDr. Antonínu Svobodovi a firmě Fagron a.s., za kterou s námi tento nabitý víkend celý absolvovali a stoprocentně ho podpořili generální manažer Ing. Boris Marek a manažerka pro marketing a inovace PharmDr. Jana Mašlárová.

Už se těším na další pokračování, které nám organizátoři přislíbili a Vám radím – kontrolujte své emailové schránky a až Vám příště přijde pozvánka, ani minutu neváhejte a přihlaste se, stojí to za to:-)

Mgr. Eva Procházková

PřihlášeníPodporujeme
Hledej