Archive for Prosinec, 2010

Veselé Vánoce!

Čtvrtek, Prosinec 23rd, 2010

Všem návštěvníkům našich stránek přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011!

Mladí lékárníci

Novela vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání

Čtvrtek, Prosinec 16th, 2010

Novela vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání začne platit od 1. 1. 2011. Bližší informace naleznete na stránkách ČLnK.

Novela vyhlášky č. 185/2009 Sb.

Vzdělávací program pro specializační přípravu farmaceutů v nedohlednu

Pondělí, Prosinec 13th, 2010

Dopis adresovaný ředitelce odboru vzdělávání a vědy MZ ČR Mgr. Vendule Pírkové dnes odeslaný PharmDr. Drahomírou Kubíkovou si můžete přečíst zde:

Dopis – specializační vzdělávání

Pokud i vás postihla neexistence vzdělávacího programu pro váš obor, neváhejte se také ozvat! Čím víc nás bude, tím líp!

Akce ML proti zneužívání pseudoefedrinu

Středa, Prosinec 8th, 2010

Mladí lékárníci chtějí aktivně ukázat, že nesouhlasí se zneužíváním léčivých přípravků k výrobě drog. Pokud máte stejný názor a chcete nás podpořit, přispějte zde (odkaz byl odpojen dne 16. 1. 2011 – přispět můžete v diskuzi mL: Lékárníci a společnost > Pseudoefedrin > Akce ML proti zneužívání pseudoefedrinu).

Velmi dobrý obrázek o problematice zneužívání pseudoefedrinu si můžete udělat přečtením tohoto dokumentu.

Možnosti pro celoživotní vzdělávání

Středa, Prosinec 8th, 2010

V článku Celoživotní vzdělávání jsme informovali o tom, jaké aktivity farmaceutů se počítají do CV. Na tomto místě bychom chtěli níže uvedenými adresami odkázat na pořadatele vzdělávacích akcí. Přes tyto odkazy se lze ve většině případů zaregistrovat/přihlásit na pořádané akce:

www.lekarnici.cz … v sekci Vzdělávání v autorizované části webových stránek ČLnK najdete upoutávky na semináře, konference, přednáškové večery, pracovní odpoledne, interaktivní dispenzační semináře, …

www.edukafarm.cz … webové stránky společnosti Edukafarm, s.r.o.

www.edukace.cz … webové stránky společnosti Pears Health Cyber, s.r.o. – semináře, konference, e-learning

www.euni.cz … webové stránky společnosti Pears Health Cyber, s.r.o. – e-learning

www.eunio.cz … Elektronická UNIverzita pro Ošetřovatelské profese

www.e-pharma.cz … webové stránky společnosti Exmarket MC, s.r.o. – e-learning

www.ipvz.cz … Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – kurzy, atestační příprava, stáže

www.nconzo.cz … Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – kurzy, atestační příprava, stáže

www.sukl.cz … Státní ústav pro kontrolu léčiv – semináře

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Předatestační příprava klinických farmaceutů

Středa, Prosinec 8th, 2010

Ve 3. čísle (7. ročník, 2010) časopisu Edukafarm Farminews vyšel článek „Předatestační příprava klinických farmaceutů, koncepce oboru klinická farmacie“, v němž PharmDr. Daniela Fialová, Ph. D. popisuje současnou situaci týkající se přípravy klinických farmaceutů. Přečíst si ho můžete i zde.

Konzultační činnost v lékárnách

Čtvrtek, Prosinec 2nd, 2010

Mladí lékárníci by se také rádi zapojili do aktivity, která již probíhá v několika českých a moravských lékárnách, je jí poskytování odborných konzultací pacientům v lékárnách. Aby konzultační činnost (KČ) měla garantovanou kvalitu či mohla být v budoucnu hrazena ze zdravotního pojištění, vznikají v současnosti dokumenty, které KČ normalizují – metodické a doporučené postupy.

Metodický postup popisuje správné provádění KČ v lékárně, doporučené postupy slouží jako průvodce farmaceuta konzultací a obsahují množství podnětů a odkazů týkajících se vždy jednoho tématu. Tyto dokumenty lze nalézt na stránkách ČLnK v sekci Pro členy > Doporučené postupy.

Celoživotní vzdělávání

Čtvrtek, Prosinec 2nd, 2010

Celoživotní vzdělávání (CV) farmaceutů se řídí Řádem pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory (H-11), ve kterém se píše, že minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu je 90. V textu je dále konkretizováno kolik bodů lze získat za jednotlivé aktivity.

Mladí lékárníci si vytyčili jako jeden z hlavních cílů podporování CV tak, aby byla vždy zaručena vysoká odbornost praktikujících farmaceutů.

Řád pro celoživotní vzdělávání členů ČLnK

Kde se vzdělávat čtěte zde.

Podporujeme
Hledej