Archive for Červen, 2011

Diskuze k Vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání Veřejného lékárenství

Sobota, Červen 25th, 2011

Dostali jsme do rukou návrh Vzdělávacího programu specializačního vzdělávání Veřejného lékárenství. Pokud budete mít k jeho znění nějakou věcnou připomínku, neváhejte reagovat v diskuzním vláknu: Obsah fóra > Vzdělávání a odbornost farmaceutů > Atestace > Vzdělávací program SV Veřejného lékárenství.

Lékárnice jsou také maminky

Čtvrtek, Červen 23rd, 2011

„Lékárnice jsou také maminky“ je projekt, který vznikl u příležitosti oslav 20 let České lékárnické komory (ČLnK). Jeho cílem je především poskytování odborných informací a konzultací z oblasti léků, samoléčby a prevence některých onemocnění v rámci celonárodní informační kampaně připravené za podpory ČLnK.

Mladí lékárníci tuto aktivitu velmi vítají, protože je to dobrá příležitost, jak veřejnosti ukázat nejen naši odbornost, ale i vlídný a pečující přístup lékárnic a lékárníků.

Připojujeme odkaz na stránky: www.lekarnice-maminky.cz

 

XXVII. Lékárnické dny

Středa, Červen 15th, 2011

Dovolujeme si upozornit na XXVII. Lékárnické dny. Letos proběhnou v Plzni 14. – 16. 10. 2011. Další informace o této akci vč. možnosti e-registrace najdete na www.lekarnickedny.cz.

Prezentace z 13. Konference mladých lékárníků v Opavě

Pondělí, Červen 6th, 2011

Prezentace přednášek z 13. Konference mladých lékárníků v Opavě naleznete na webu ČLnK.

Zakládající sněm občanského sdružení Mladí lékárníci

Středa, Červen 1st, 2011

V pátek 27. 5. 2011 proběhl v Opavě zakládající sněm občanského sdružení Mladí lékárníci.

Sněm představil základní myšlenky Mladých lékárníků a organizátoři se snažili odpovědět otázky poměrně početného publika. Součástí sněmu byla volba do předsednictva sdružení, z 20 registrovaných členů zvolilo 18 hlasujících předsednictvo následujícího složení:

PharmDr. Antonín Svoboda, PharmDr. Drahomíra Kubíková, PharmDr. Pepa Vaníček, PharmDr. Alena Petříková, Mgr. Veronika Šumpichová.

Předsedou sdružení se stal PharmDr. Antonín Svoboda, funkci místopředsedkyně bude vykonávat PharmDr. Alena Petříková.

Dále byly představeny pracovní skupiny (PS) Mladých lékárníku, krátkou informaci o jejich náplni naleznete v samostatném příspěvku. Otázky týkající se PS posílejte Aleně Petříkové na e-mail: petrikova.alena@gmail.com. Neváhejte se též diskutovat o práci PS v diskuzním fóru.

Záležitosti týkající se členské evidence, registrací členů a placení členských poplatků řešte s Drahomírou Kubíkovou (e-mail: kubikovad@seznam.cz).

Podněty týkající se funkčnosti webu mL zasílejte Pepovi Vaníčkovi (e-mail: pepa.vanicek@gmail.com)

Děkujeme za projevený zájem a těšíme se, že aktivní členové brzy pokryjí celou mapu českého mladolékárenství!

 

 

Pracovní skupiny mL, o.s.

Středa, Červen 1st, 2011

Na ustanovujícím sjezdu mL v Opavě bylo navrhnuto zřídit 5 pracovních skupin (PS), které si kladou za cíl vytvořit prostor pro sdílení informací a případné realizování konkrétních aktivit, které povedou k naplnění cílů sdružení Mladých lékárníků.

Pracovní skupina Vzdělávání

Cílem PS Vzdělávání je poskytnout prostor pro diskuzi zejména o specializačním vzdělávání (Atestace) a celoživotním vzdělávání. V současné době mL připravili dotazník o názoru účastníků atestačního řízení a druhý dotazník, který zkoumá názory lékárníků o principu celoživotního vzdělávání.

Pracovní skupina Veřejnost

PS Veřejnost se soustředí na zlepšení mediálního obrazu lékárníka mezi laickou ale i odbornou společností. Obsahem práce této PS bude diskutovat o způsobech, jak prezentovat lékárníka jako odborníka v oblasti farmakoterapie. Jednou z připravovaných aktivit mL a této PS bude druhý ročník ATB týdne na podzim 2011. Jako další se nabízí propagace lékárenství a odborných lékárenských rad skrze populárně naučné články v tisku.

Pracovní skupina Lékárenství

PS Lékárenství vytváří prostor pro diskuzi aktuálních témat v oblasti lékárenství, předává informace plynoucí od profesních a zájmových organizací (Česká lékárnická komora, Grémium majitelů lékáren, Česká farmaceutická společnost a jiné odborné společnosti).

Pracovní skupina Zahraničí

PS Zahraničí je platforma pro sdílení zkušeností zahraničních kolegů lékárníků a to skrze PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) a FIP (International Federation of Pharmacists). Tato PS se pokusí probudit a podpořit zájem lékárníků o dění na evropské a celosvětové úrovni.

Pracovní skupina Studenti

PS Studenti si klade za cíl ulehčit absolventům vstup do lékárenské praxe. PS chce studentům poskytnout srozumitelného a praktického průvodce prvních okamžiků v lékárně. Zároveň tato PS poskytne prostor školitelům lékárníkům pro diskuzi o odborném vedení studentů na povinné šestiměsíční praxi a v neposlední řadě bude sloužit jako možnost dozvědět se o možnostech zapojení lékárny do zahraničního výměnného programu SEP (Student Exchange Project).

Činnost pracovních skupin bude uskutečněna skrze emailovou konferenci. Každá pracovní skupina si ze svého středu zvolí vedoucího pracovní skupiny, který přímo komunikuje s místopředsedou Mladých lékárníků a informuje ho o činnostech skupiny a to čtvrtletně.

Členové sdružení mL se mohou zapojit aktivně i pasivně do všech PS. Pokud vás koncept pracovních skupin zaujal, kontaktujte mě (petrikova.alena@gmail.com).

Za Mladé lékárníky,

PharmDr. Alena Petříková

Podporujeme
Hledej