Archive for Srpen, 2011

XIII. Sympozium klinické farmacie René Macha

Úterý, Srpen 9th, 2011

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Praha a Katedra sociální a klinické farmacie Faf UK Hradec Králové pořádají XIII. Sympozium klinické farmacie René Macha „Vinobraní“ zkušeností s názvem Farmakoterapie v pediatrii a infekční onemocnění.

Termín a místo konání: 25.–26. 11. 2011, Mikulov

Více informací včetně způsobu registrace a zaplacení ubytování naleznete zde.

Ještě připojujeme průvodní slovo k sympozium od Prof. RNDr. Jiřího Vlčka (předsedy organizačního a programového výboru):

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Sympozium klinické farmacie René Macha nabízí už po třinácté prostor pro diskuzi o lékových problémech. Těší nás zájem odborné veřejnosti (každoročně se účastní asi 300 farmaceutů a studentů) a jen nás to utvrzuje v tom, že je nutné mít fórum zabývající se lékovými problémy (DRPs). Lékové problémy musí řešit každý lékárník a klinický farmaceut – ovšem každý na své úrovni a dle svých možností limitovaných časem, přístupem k informacím a zkušenostmi s jejich řešením. Zpětné vyhodnocení úspěšnosti řešení DRPs stejně jako vnímání rizik a prospěšnosti terapie pacientem, jinými zdravotníky a z pohledu EBM, jsou klíčové kroky, které sníží riziko pro pacienta a zefektivní a zvýší podíl lékárníka na racionálním využití léčiv. A to je cíl i našeho Sympozia. Snažíme se pozvat odborníky z řad lékařské praxe, kteří ukážou na medicínskou stránku problematiky, klinické farmaceuty s bohatými zkušenostmi s intervencemi do farmakoterapie, ale i lékárníky mající velké zkušenosti s řešením DRPs či lékárníky teprve začínající. Všichni však musí v krátké době rozpoznat problém tak, aby měl pacient šanci dosáhnout cílů terapie, aby se snížila rizika používaných léčiv a samozřejmě, aby léková non-compliance nevedla k potlačení maximalizace účinku nebo nesnižovala možnost minimalizace rizik předepsaných léčiv či OTC léčiv a zdravotnických prostředků. Sympozium dává prostor toto řešit v rámci diskuzí k přednáškám, volným a posterovým sdělením a během workshopů na zámku v Mikulově a během společenského večera v prostorách Valtického podzemí. Nevymezujeme se vůči žádné skupině farmaceutů, protože každá může diskuzi obohatit svým pohledem a svou zkušeností. Akci pořádá Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP spolu se zkušeným týmem Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, jejíž členové aktivně řeší lékové problémy jak výzkumně, tak i rutinně, protože poskytují lékový informační servis v České republice a provádějí audit DRPs na různých úrovních zdravotnických zařízení. Pokračují tak ve výuce a kultivaci jak klinické farmacie, která je na naší fakultě vyučována už více než dvacet let, tak i farmaceutické péče, od jejíhož zavedení do výukových programů uplynulo právě pět let. Chtěl bych Vás proto pozvat na poslední listopadový pátek a sobotu do Mikulova. Těšíme se na Vás a věříme, že výměnou zkušeností posuneme farmacii opět o něco více směrem ke klinické farmacii a k efektivnímu provádění farmaceutické péče.

Atestace za 14 % stávající ceny!

Pátek, Srpen 5th, 2011

Dle informace Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) ze 3. srpna 2011: Dnem 1.8.2011 nabylo účinnosti Nařízení vlády 225/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky. Podle tohoto nařízení, které představuje snížení poplatků za zkoušky, bude IPVZ od podzimu 2011 postupovat.

Více konkrétních informací zde.

Dříve o tom informoval již například server Medical tribune CZ.

Ikona webu a diskuzního fóra mL

Úterý, Srpen 2nd, 2011

Před časem jsem vytvořil ikonku webu Mladých lékárníků , pomocí které si lze zkrátit cestu na naše stránky, pokud si ji uložíte do „oblíbených“. Dnes jsem zprovoznil podobnou zkratku  do našeho diskuzního fóra, které je po registraci dostupné na adrese: http://mladilekarnici.freeforums.org.

Podporujeme
Hledej