Archive for Září, 2011

Anketa – Poskytujete ve vaší lékárně konzultační činnost?

Úterý, Září 27th, 2011

V anketním okénku, které položilo otázku: „Poskytujete ve vaší lékárně konzultační činnost?“ odpovědělo do dnešního dne celkem 21 respondentů. Kladnou odpověď uvedlo 9 (42,86 %) z nich, zbývajících 12 (57.14%) konzultační činnost ve své lékárně neposkytuje. Všem děkujeme za odpovědi a kontaktní údaje na lékárny, které KČ poskytují.

Zároveň spouštíme novou anketu, která se týká označení personálu lékáren. Těšíme se na Vaše odpovědi!

Výzva Mladých lékárníků k účasti na volebních schůzích OSL

Středa, Září 21st, 2011

Jako každý rok i letos se v okresech po celé ČR budou konat Okresní shromáždění lékárníků, na účasti všech členů ČLnK bude tento rok záležet o něco více než v jiných obdobích. Kromě běžných důvodů proč se zúčastnit:

  • setkání s ostatními kolegy, předání zkušeností a poznatků z praxe
  • možnost poslat delegáta ze svého OSL na sjezd a vyjádřit se osobně k aktuálním záležitostem v oboru (volí se 1 delegát na 50 členů OSL, přihlásit se může každý)
  • chlebíčky, štrůdly, koláčky, kafíčko, džusík:-)

bude letos i několik důvodů speciálních:

  • zápis počtu bodů získaných v právě ukončeném 3letém cyklu celoživotního vzdělávání (letos poprvé bude počet dosažených kreditů zveřejněn na webu komory)
  • volby do představenstva Okresního sdružení lékárníků
  • delegáti letos volí do nového 4letého období představitele komory – prezidenta, představenstvo, Čestou radu a Revizní komisi.

Závěrem už jen shrnutí a výzva pro mladé lékárníky. Nepřítomností na Okresním shromáždění lékárníků můžeme znemožnit činnost někomu jinému, kdo se chce aktivně zapojit do dění v komoře. Aby bylo OSL usnášeníschopné a mohlo vyslat delegáty s možností hlasování, potřebuje nadpoloviční účast členů. Mladé lékárníky jistě podpoří vyjádření jednoho ze současných členů představenstva komory: to, že je někdo starší a zkušenější, neznamená, že bude jednat nebo pracovat líp; pokud chci, aby se něco dělo nebo změnilo, musím to udělat já nebo se na tom podílet. Takže budoucnost českého lékárenství je v našich rukách, můžeme ovlivnit podmínky naší profese, které se budeme věnovat příštích 40 let.

Mladí lékárníci, o. s.

Účast mL, o. s. v akreditační komisi oborů specializačního vzdělávání

Pondělí, Září 19th, 2011

Mladí lékárníci, o. s. v dopise z 15. srpna 2011 adresovaném ministrovi zdravotnictví doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc. požádali o možnost spolupráce na tvorbě vzdělávacích programů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání farmaceutů.

Odpověď z ministerstva je pozitivní, uvítají nominaci Mladých lékárníků, po jednom zástupci do každé akreditační komise.

Hledáme vhodné kandidáty na nominaci do akreditační komise oborů: Farmaceutická technologie, Klinická farmacie, Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a Radiofarmaka. Prosíme zájemce, aby se ozvali na e-mailovou adresu: mladilekarnici@gmail.com.

Nový web: magistraliter.cz

Čtvrtek, Září 15th, 2011

Mladí lékárníci s radostí uvítali informaci o vzniku nového webu www.magistraliter.cz. 13. září 2011 o tom informovali jeho administrátoři Mgr. MVC. Kateřina Horáčková a PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D. Cíle a záměry celého projektu si můžete přečíst v následujícím dopise. Zapojte se i vy!

Nabídka práce v zahraničí

Úterý, Září 13th, 2011

Jedním ze základních úkolů Mladých lékárníků, o. s. je pomoc absolventům při startu v zaměstnání. Zajímavou možností uplatnění je práce v zahraničí.

Byli jsme osloveni zprostředkovatelem práce v rakouských lékárnách, poprosil nás, abychom vystavili jeho inzerát.

Petice LEKÁRNICI NAHLAS

Středa, Září 7th, 2011

Mladí lékárníci, o. s. podpořili myšlenky slovenské petice LEKÁRNICI NAHLAS dopisem adresovaným zastupiteli petičního výboru PharmDr. Marcelu Juskovi, PhD.

Podporujeme
Hledej