Archive for Únor, 2012

Seminář ke specializačnímu vzdělávání

Středa, Únor 29th, 2012

Mladí lékárníci, o. s. ve spolupráci s Českou Farmaceutickou Společností a Českou Lékárnickou Komorou uspořádají v sobotu 14. dubna 2012 v Lékařském domě v Praze Seminář ke specializačnímu vzdělávání.

Cílem semináře bude:

  • Seznámit mladé lékárníky ve specializační přípravě i ostatní s aktuální náplní specializačního vzdělávání.
  • Informovat o kompetencích absolventů jednotlivých specializačních oborů a možnosti přechodu mezi obory.
  • Diskutovat nad smyslem a směřováním specializačního vzdělávání lékárníků v současnosti a budoucnosti.
Další informace (jména přednášejících, program a způsob přihlášení) zde již brzy zveřejníme.
Těšíme se na Vaši účast!

Rozhovor s PharmDr. Antonínem Svobodou – předsedou mL, o.s.

Čtvrtek, Únor 23rd, 2012

V prvním čísle Angis Revue, které vyšlo 15. února 2012 vyšel rozhovor s předsedou mL, o. s. PharmDr. Antonínem Svobodou. Přečíst si ho můžete i zde.

Seminář ke specializačnímu vzdělávání

Úterý, Únor 14th, 2012

V průběhu letošního jara Mladí lékárníci, o. s. plánují zorganizovat Seminář ke specializačnímu vzdělávání, jehož cílem bude:

Seznámit mladé lékárníky, zejm. ty ve specializační přípravě, s aktuální náplní spec. vzdělávání.
Informovat o přechodnosti mezi jednotl. obory a kompetencemi po absolvování spec. vzdělávání.
Diskutovat nad smyslem a směřováním spec. vzdělávání lékárníků v současnosti a budoucnosti.

Pozveme zástupce jednotlivých akreditačních komisí, IPVZ, ČLnK, GML, ČFS a farmaceutických fakult (HK, Brno).

Touto cestou bychom také chtěli zjistit zájem o seminář, prosím, vyjádřete svůj zájem v anketě vpravo, usnadní nám to organizaci. Děkujeme

Zárověň vyhlašujeme výsledky ankety ke článku Paciente, řekni o sobě vše! v MT s názvem: Souhlasíte se vznikem „Velkého bratra“ na MZ? 18,18 % respondentů (2) souhlasilo s výhradami, 81,82 % (9) nesouhlasilo.

Za mL, o. s.
PharmDr. Pepa Vaníček

mL-předplesová lyžovačka na Luži

Úterý, Únor 7th, 2012

Zveme všechny lékárníky na mL-předplesovou běžkovačku.

Sraz: 11. února 2012  v 11:30 – Chata Luž (parkoviště)
Trasa: Chata Luž – Ptačinec – Pěnkavčí vrch – Stožecké sedlo – U Jána – Lužická bouda
Oběd: plánovaný na Lužické boudě (14:30).

Kontaktní osoba Honza Hašek (732 804 028).

 

Školné na farmaceutických fakultách?

Středa, Únor 1st, 2012

Mladí lékárníci, o. s. byli osloveni, aby se vyjádřili k chystané školské reformě, zejména k zavedení školného. Náš názor níže sepsal předseda sdružení.

Reforma školství by měla být diskutována a pečlivě vytvářena ve spolupráci s akademiky. Zavedení školného na VŠ bude znamenat pozitivní i negativní průvodní jevy. Celospolečensky bude pozitivní vyšší motivace studentů při hledání vhodné VŠ, protože budou chtít mít za vynaložené prostředky lepší uplatnění, respektované vzdělání apod. Zároveň bude motivací studijní obor dokončit a neprodlužovat si neúčelně dobu na studiích, zkrátka se co nejdříve zapojit do výdělečné pracovní aktivity a uplatnit své znalosti a dovednosti v praxi. To, co trápí celek, však nemusí být ztolika pravdou u jednotlivých oborů. Obory medicína nebo farmacie patří k tak náročným studijním oborům, že možnost studentů přivydělávat si u studia je v mnohém omezená, zejména v časových možnostech. Semestr je časově nabitý cvičeními a praktickými předměty a zkouškové období sotva stačí ke zvládnutí všech předepsaných zkoušek. Představa, že by si všichni studenti byli schopni přivydělat během studia, je špatná vzhledem k časovému vytížení některých oborů a zejména k omezenému počtu pracovních míst. Mimoto firmy rádi využijí velkého množství levné pracovní síly a naděje na adekvátní odměnu budou rukou trhu poměrně nízké. Aby nebylo vysokoškolské vzdělání limitováno pro bohatší, je nezbytné dopracovat systém o možnosti vhodných a výhodných půjček garantovaných státem.
Mladí Lékárníci si uvědomují potřeby zefektivnění vysokého školství. Jakékoli reformy by měly být připravovány a pečlivě diskutovány se zástupci akademického prostředí. Reformy by neměly omezovat sílu rozhodování, svobodu a samosprávu akademické obce. V oboru farmacie nevidíme prospěch ze současných reformních kroků. Na otázku, zda by firmy nebo lékárny byly schopny financovat přípravu potencionálních zaměstnanců, odpovídáme negativně. Takovou příležitost by snad využily pouze velcí poskytovatelé a studenta by si zavázali k následné práci. Vnímáme to však jako velký problém, protože student si v začátku svého studia nemusí uvědomit specifika práce u velkých poskytovatelů zejména poskytovatelů sítí lékáren.

za mL, o. s.
PharmDr. Antonín Svoboda

K danému tématu jsme spustili diskuzi: Obsah fóra > Vzdělávání a odbornost farmaceutů > Farmaceutické studium > Školné, budeme rádi, když se do ní zapojíte.

Podporujeme
Hledej