Archive for Leden, 2013

Koncepce veřejného lékárenství

Pátek, Leden 11th, 2013

Vážená kolegyně, vážený kolego,
na základě usnesení delegátů XXI. sjezdu České lékárnické komory připravilo představenstvo ČLnK návrh Koncepce veřejného lékárenství a dne 21.10. 2012 jej předložilo k diskusi členům Komory prostřednictvím webových stránek ČLnK.

Inspirací nám při jeho přípravě byl koncepční materiál odsouhlasený a v závěru loňského roku také veřejně představený zástupci Evropského svazu lékárníků (PGEU), jako tzv. „European Community Pharmacy blueprint“.

Představenstvo ČLnK na svém prosincovém zasedání dále odsouhlasilo předložení návrhu „Koncepce veřejného lékárenství“ k diskusi farmaceutickým fakultám, odborným společnostem, Mladým lékárníkům a organizacím provozovatelů lékáren.

Obracím se proto na Vás se žádostí o prostudování materiálu a zaslání připomínek k jeho doplnění či úpravám (nejlépe emailem do termínu 21. 1. 2013).

Rád bych Vám také tímto předběžně navrhnul termín 30. 1. 2013 v 15.00 hod. v sídle ČLnK a to nejen k osobnímu projednání Vašich doplnění a připomínek, ale zároveň k širší diskusi o Vašich představách vývoje lékárenské péče ve veřejných lékárnách.  Dejte mi prosím vědět, zda-li byste se, příp. Vámi pověřený zástupce, zúčastnili plánované schůzky a zda Vám vyhovuje navržený termín.

Děkuji a zdravím
PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident

Přihlásit se
Podporujeme
Hledej