Koncepce veřejného lékárenství

Vážená kolegyně, vážený kolego,
na základě usnesení delegátů XXI. sjezdu České lékárnické komory připravilo představenstvo ČLnK návrh Koncepce veřejného lékárenství a dne 21.10. 2012 jej předložilo k diskusi členům Komory prostřednictvím webových stránek ČLnK.

Inspirací nám při jeho přípravě byl koncepční materiál odsouhlasený a v závěru loňského roku také veřejně představený zástupci Evropského svazu lékárníků (PGEU), jako tzv. „European Community Pharmacy blueprint“.

Představenstvo ČLnK na svém prosincovém zasedání dále odsouhlasilo předložení návrhu „Koncepce veřejného lékárenství“ k diskusi farmaceutickým fakultám, odborným společnostem, Mladým lékárníkům a organizacím provozovatelů lékáren.

Obracím se proto na Vás se žádostí o prostudování materiálu a zaslání připomínek k jeho doplnění či úpravám (nejlépe emailem do termínu 21. 1. 2013).

Rád bych Vám také tímto předběžně navrhnul termín 30. 1. 2013 v 15.00 hod. v sídle ČLnK a to nejen k osobnímu projednání Vašich doplnění a připomínek, ale zároveň k širší diskusi o Vašich představách vývoje lékárenské péče ve veřejných lékárnách.  Dejte mi prosím vědět, zda-li byste se, příp. Vámi pověřený zástupce, zúčastnili plánované schůzky a zda Vám vyhovuje navržený termín.

Děkuji a zdravím
PharmDr. Lubomír Chudoba
prezident