Archive for Květen, 2019

Mladí lékárníci zvolili nové vedení

Sobota, Květen 25th, 2019

V sobotu 18. 5. 2019 proběhl po XXI. Konferenci mladých lékárníků v Opavě volební sněm předsednictva spolku Mladí lékárníci, z.s. pro následné dvouleté období.

Po úvodním slovu zakladatele spolku PharmDr. Antonína Svobody proběhla diskuze na téma „Perspektiva mladých lékárníků“ za účasti PharmDr. Stanislava Havlíčka a Mgr. Michala Hojného. Byly diskutovány základní problémy mladých lékárníků – dlouhodobě špatně nastavený systém financování lékárenské péče a s tím spojený nedostatečný nárůst mezd v porovnání s ostatními segmenty zdravotnické péče. Dále bylo upozorněno na nedostatky specializačního vzdělávání, kdy lékárníci nemohou plnit své povinnosti, neboť nebyly včas vydány příslušné vzdělávací programy. V současné době čeká na vypsání odpovídajících kurzů několik desítek, ne-li stovek lékárníků a výrazně se tak prodlužuje doba dosažení specializace a případné možnosti vedení lékárny. Další diskutovanou oblastí bylo posílení kompetencí lékárníka. Jako pozitivní se v tomto slova smyslu jeví plánovaný lékový záznam pacienta. Lékárníci by měli mít jednoznačně přístup do tohoto systému. Budou tak moci uplatňovat svoji vysokou odbornost a přispět ke zkvalitnění celkové péče. (Pokračování textu…)

Podporujeme
Hledej