Archive for the ‘Informace o mL’ Category

Mladí lékárníci (@MladiLekarnici) on Twitter

Čtvrtek, Březen 1st, 2012

Od dnešního dne můžete followovat Mladé lékárníky na Twitteru.

Rozhovor s PharmDr. Antonínem Svobodou – předsedou mL, o.s.

Čtvrtek, Únor 23rd, 2012

V prvním čísle Angis Revue, které vyšlo 15. února 2012 vyšel rozhovor s předsedou mL, o. s. PharmDr. Antonínem Svobodou. Přečíst si ho můžete i zde.

Školné na farmaceutických fakultách?

Středa, Únor 1st, 2012

Mladí lékárníci, o. s. byli osloveni, aby se vyjádřili k chystané školské reformě, zejména k zavedení školného. Náš názor níže sepsal předseda sdružení.

Reforma školství by měla být diskutována a pečlivě vytvářena ve spolupráci s akademiky. Zavedení školného na VŠ bude znamenat pozitivní i negativní průvodní jevy. Celospolečensky bude pozitivní vyšší motivace studentů při hledání vhodné VŠ, protože budou chtít mít za vynaložené prostředky lepší uplatnění, respektované vzdělání apod. Zároveň bude motivací studijní obor dokončit a neprodlužovat si neúčelně dobu na studiích, zkrátka se co nejdříve zapojit do výdělečné pracovní aktivity a uplatnit své znalosti a dovednosti v praxi. To, co trápí celek, však nemusí být ztolika pravdou u jednotlivých oborů. Obory medicína nebo farmacie patří k tak náročným studijním oborům, že možnost studentů přivydělávat si u studia je v mnohém omezená, zejména v časových možnostech. Semestr je časově nabitý cvičeními a praktickými předměty a zkouškové období sotva stačí ke zvládnutí všech předepsaných zkoušek. Představa, že by si všichni studenti byli schopni přivydělat během studia, je špatná vzhledem k časovému vytížení některých oborů a zejména k omezenému počtu pracovních míst. Mimoto firmy rádi využijí velkého množství levné pracovní síly a naděje na adekvátní odměnu budou rukou trhu poměrně nízké. Aby nebylo vysokoškolské vzdělání limitováno pro bohatší, je nezbytné dopracovat systém o možnosti vhodných a výhodných půjček garantovaných státem.
Mladí Lékárníci si uvědomují potřeby zefektivnění vysokého školství. Jakékoli reformy by měly být připravovány a pečlivě diskutovány se zástupci akademického prostředí. Reformy by neměly omezovat sílu rozhodování, svobodu a samosprávu akademické obce. V oboru farmacie nevidíme prospěch ze současných reformních kroků. Na otázku, zda by firmy nebo lékárny byly schopny financovat přípravu potencionálních zaměstnanců, odpovídáme negativně. Takovou příležitost by snad využily pouze velcí poskytovatelé a studenta by si zavázali k následné práci. Vnímáme to však jako velký problém, protože student si v začátku svého studia nemusí uvědomit specifika práce u velkých poskytovatelů zejména poskytovatelů sítí lékáren.

za mL, o. s.
PharmDr. Antonín Svoboda

K danému tématu jsme spustili diskuzi: Obsah fóra > Vzdělávání a odbornost farmaceutů > Farmaceutické studium > Školné, budeme rádi, když se do ní zapojíte.

Jak se stát členem Mladí lékárníci, o.s.?

Pátek, Leden 27th, 2012

Mladí lékárníci, o. s. jsou občanským sdružením registrovaným dne 18. 2. 2011 Ministerstvem vnitra ČR pod identifikačním číslem 22901990. Sídlem sdružení je Holandská 10, 671 81 Znojmo, běžně používáme zkratku mL.

Stanovy sdružení jsou ke stažení zde.

Mladí lékárníci:

  • chtějí spojit všechny lékárníky nespokojené se současným stavem českého lékárenství s cílem navrátit prestiž našemu oboru.
  • chtějí podpořit odbornost lékárníků (atestační a celoživotní vzdělávání), kvalitu péče poskytované farmaceuty a společenskou odpovědnost oboru.
  • chtějí pomoci absolventům farmaceutických fakult orientaci v oboru.

Více informací o myšlenkách a cílech sdružení naleznete zde.

Pokud se Vám líbí naše ideály a cíle, budeme rádi, když nás podpoříte. To můžete udělat následujícími způsoby:

  • staňte se sami členy mL, o. s. a aktivně se zapojte do prosazení našich cílů. Žádost o členství můžete podat elektronicky prostřednictvím našich stránek (vyplňte formulář, který naleznete po přihlášení v sekci „pro členy„ po stisknutí oranžového tlačítka „žádost“).
  • podpořte naše sdružení finančním darem určeným pro základní chod našeho sdružení, správu webových stránek a přiměřenou propagaci našeho sdružení. Darovací smlouvu se můžete stáhnout zde.

Děkujeme všem za podporu v realizaci těchto myšlenek!

Mladí lékárníci v akreditační komisi

Středa, Leden 11th, 2012

Mladí lékárníci, o. s. mají nově možnost ovlivnit budoucnost specializačního vzdělávání farmaceutů. Následující tři aktivní členové mL, o. s. byli nominováni do jednotlivých akreditačních komisí, mají poradní hlas při tvorbě vzdělávacího programu:

pro obor veřejné lékárenství: PharmDr. Antonín Svoboda,
pro obor nemocniční lékárenství: PharmDr. Drahomíra Kubíková
pro obor klinická farmacie: PharmDr. Dalibor Černý.

Mladí Lékárníci na Sjezdu ČLnK

Úterý, Listopad 8th, 2011

Letošní Sjezd České Lékárnické Komory (ČLnK) byl velmi důležitý, protože delegáti Okresních sdružení lékárníků volili nové vedení ČLnK a směr, kterým se ČLnK bude ubírat v dalším období. Mladí Lékárníci požadují v oboru silné místo odborného a komunikačně dovedného lékárníka. V systému zdravotnictví vnímají důležité místo nezávislých veřejných lékáren a povolání lékárníka jako povolání svobodné a nezávislé. Ve všech typech lékáren musí být lékárník tím nezávislým odborníkem poskytující kvalitní lékárenskou péči. Přestože tyto teze některým provozovatelům zní odborářsky, vnímáme silnou pozici lékárníka jako nezbytnou pro rozvoj našeho oboru i jeho finanční ocenění. Jsme přesvědčeni, že tyto teze se i provozovatelům lékáren odmění v dobré budoucnosti. Proto se i mezi Mladými Lékárníky najdou mladí provozovatelé, kteří nesou zodpovědnost nejen za vlastní odbornou činnost, ale také za provoz celého lékárenského zařízení po odborné i ekonomické stránce.

Účast Mladých Lékárníků na Sjezdu ČLnK považujeme za úspěšnou. Jsou příslibem rozvoje a budoucnosti našeho oboru. Stále slýcháme o nečinnosti lékárníků nebo „Komory“. Mladí Lékárníci přicházejí s opačným – se zájmem o náš obor, jeho odbornou i ekonomickou perspektivu a respektovanou pozici v systému zdravotnictví s důrazem na profesní organizaci (ČLnK). Proto jsme také podpořili vytvoření druhého volného úvazku farmaceuta v práci pro profesní organizaci. Posílení České Lékárnické Komory a její akceschopnosti uvnitř i navenek považujeme za nezbytné. Ve volbách do vrcholných orgánů ČLnK byli Mladí Lékárníci zastoupeni více kandidáty. V čestné radě zasedne PharmDr. Miroslav Koška a v Představenstvu PharmDr. Alena Petříková. I další kandidáti byli jen těsně pod hranicí zvolení. Cílem Mladých lékárníků nebylo a není velká personální obměna, cílem je nabídnout naši aktivitu a postupné zapojení se do činností profesní organizace a kontinuální výměna zkušeností.

Věříme v plodnou činnost našich zvolených kandidátů. Prezidentem ČLnK byl zvolen PharmDr. Lubomír Chudoba a do Představenstva většina osobností, kterých si upřímně vážíme. Nové vedení je pro nás zárukou udržení správného kurzu vpřed. Věříme v dobrou budoucí spolupráci mezi Mladými Lékárníky a vedením České Lékárnické Komory.

Ve Znojmě dne 8. 11. 2011

PharmDr. Antonín Svoboda

předseda Mladí Lékárníci, o. s.

Petice LEKÁRNICI NAHLAS

Středa, Září 7th, 2011

Mladí lékárníci, o. s. podpořili myšlenky slovenské petice LEKÁRNICI NAHLAS dopisem adresovaným zastupiteli petičního výboru PharmDr. Marcelu Juskovi, PhD.

Ikona webu a diskuzního fóra mL

Úterý, Srpen 2nd, 2011

Před časem jsem vytvořil ikonku webu Mladých lékárníků , pomocí které si lze zkrátit cestu na naše stránky, pokud si ji uložíte do „oblíbených“. Dnes jsem zprovoznil podobnou zkratku  do našeho diskuzního fóra, které je po registraci dostupné na adrese: http://mladilekarnici.freeforums.org.

Dny farmaceutické péče v Brně

Sobota, Červenec 2nd, 2011

Ústav aplikované farmacie Farmaceutická fakulta,Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a PACE vzdělávací program a Česká lékárnická komora a Mladí lékárníci, o.s. uspořádají Dny farmaceutické péče v Brně 9.–10. září 2011.

Konference (nejen) pro studenty 5. ročníku
Pátek 9. 9. 2011 9–16 hod.
Dopolední blok bude zahájen představením grantového projektu „Zkvalitnění praxe studentů farmacie“. Dále budou následovat praktická témata užitečná pro práci lékárníka, která si kladou zacíl ulehčit studentům vstup na povinnou šestiměsíční praxi do lékáren. Přednášky se budou věnovat významu komunikačních dovedností, efektivní struktuře rozhovoru v lékárně, organizaci výdejní činnosti v lékárně a velmi důležité oblasti základu psychohygieny lékárníka.
V odpolední části bude představen projekt Efektivní komunikace v lékárně III, který se soustřeďuje na komunikaci s pacienty, kteří se domluvit chtějí, ale z různých důvodů nemohou, tj. s pacienty se specifickými potřebami, zejména geriatrickými pacienty, pacienty trpícími smyslovým nebo duševním onemocněním, a pacienty ze sociálně a kulturně slabého prostředí.

Konference pro (nejen) mladé lékárníky
Sobota 10. 9. 2011 9–16 hod.
Sobotní program představí projekt PACE Health Coaching v lékárně. Koučing je jedním z progresivních směrů, který vede ke změně postojů pacienta k jeho zdraví i farmakoterapii. Představovaný projektse zaměří na problematiku odvykání kouření, boje s nadváhou a omezení stresu. Lékárník má pomocí nových způsobů koučování možnost pomoci pacientovi dosáhnout optimálního zdravotního stavu. Lékárníci najdou využití pro koučovací metody nejen v konzultační činnosti v lékárně. Běhemcelodenního programu účastníci poznají principy koučování a naučí se používat koučovací techniky, ato pomocí nácviku situací běžných v lékárně.
Vzhledem k omezené kapacitě přednáškové místnosti (120 míst) je počet přihlášek na sobotní program omezen. Konference je bez účastnických poplatků. Více informací a přihlášky najdete na stránkách FaF VFU Brno nebo zde.
Doufejme, že historicky první Dny farmaceutické péče položí pevný základ pro další ročníky i pro propagaci konceptu farmaceutické péče a health coachingu v širší lékárnické obci.
Přijměte naše srdečné pozvání na Dny farmaceutické péče a pojďte s námi oslavit 20 let existence brněnské farmaceutické fakulty.
Podrobnější program konference naleznete zde. Přihlašování na Dny farmaceutické péče naleznete zde.

Za organizační tým,
PharmDr. Alena Petříková

 

FIP Centennial Congress

Pátek, Červenec 1st, 2011
3.-8. října 2012 proběhne v Amsterodamu výroční slavnostní konferenci FIP (Světová federace farmaceutů).
Své zážitky z minulého ročníku popisuje PharmDr. Alena Petříková takto: „Byla jsem na FIP vloni v Lisabonu (poprvé) a upřímně, byla to nejlepší konference, na které jsem kdy byla (veliká šíře programu, vybrala jsem si tam pravé lékárnické lahůdky).“
Více informací naleznete zde nebo se můžete s případnými dotazy obrátit na Mgr. Verču Šumpichovou, která pracuje pro FIP Young Pharmacists Group a pro FIP.
YPG Newsletter FIP Young Pharmacists Group naleznete zde.
PřihlášeníPodporujeme
Hledej