Registrace nových členů do spolku Mladí lékárníci (mL, z. s.)

Únor 28th, 2017

Mladí lékárníci, z. s. do své členské základny stále přijímají nové členy. Uvítáme v našich řadách další aktivní mladé lékárnice a lékárníky, kteří se zajímají o dění v našem oboru. Podmínky vzniku členství v mL, z. s. naleznete v našich stanovách.

Žádost o registraci do mL, z. s. pošlete jednoduše on-line, vyplněním formuláře v záložce „registrace do mL“ nebo na tomto odkaze.

 

Postřehy ze Sjezdu ČLnK konaného 4. – 5. 11. 2016

Prosinec 4th, 2016

Je tomu měsíc od konání Sjezdu České Lékárnické Komory. Zde k němu uveřejňujeme stanovisko Mladých lékárníků.
S požadavky Sjezdu se ve většině bodech ztotožňujeme, zklamáním bylo nepřijetí navrhované podmínky plnění celoživotního vzdělávání pro udělení licence vedoucího lékárníka.

za mL, z. s. PharmDr. Antonín Svoboda, předseda

Vyjádření Mladých lékárníků ke Stanovisku SÚKL o IPLP náhradách

Květen 29th, 2016

Mladí lékárníci, z. s. vydali zprávu ke Stanovisku SÚKL o IPLP náhradách.

Čtěte zde.

Fagron Academy, 3. – 4. 6. 2016 v Hotel Olympik Tristar, Praha

Duben 25th, 2016

Dobrý den,

připravili jsme pro Vás další vzdělávací akci v rámci Fagron Academy, tentokrát zavítáme do Prahy.

Mezioborový seminář se koná 3. a  4. 6. 2016 v Hotel Olympik Tristar, U Sluncové 14, Praha.

Každý den konference bude zaměřen na různé možnosti galenické přípravy. První den bude věnován pediatrii a druhý den se budou naši přednášející věnovat dermatologii.

Můžete se těšit na zajímavé přednášky v podání PharmDr. Haška, PharmDr. Klovrzové či Mgr. Lázničky pro lékárníky, farmaceutické asistenty i pro lékaře.

Seminář bude zařazen do systému celoživotního vzdělávání.

Přihlášky (jméno, příjmení, číslo ČLnK a adresu pracoviště) zasílejte emailem na adresu fagronacademy@fagron.cz (obratem pošleme údaje k platbě na účet, kterou bude nutné provést nejpozději do 24.5.). Registrační poplatek byl stanoven 300kč/den, 500kč/2dny. Je možné se přihlásit i zvlášť na jeden den. Z kapacitních důvodů doporučujeme včasnou registraci.

Více informací o příjemném místě, kam Vás zveme, najdete zde.

Pozvánku a program v příloze si můžete v lékárně vytisknout, ať seminář neprošvihne žádný připravující lékárník či farmaceutický asistent.

Seminář je opět mezioborový, proto budeme rádi pokud o něm informujete lékaře ve svém okolí, které problematika individuální přípravy také zajímá.

Program akce naleznete zde.

Jako Bonus přikládáme pro registrované členy Mladých lékárníků o. s. slevový voucher.

 

Mladí lékárníci o nedostatku léků

Duben 22nd, 2016

Čtěte na iDnes zveřejněný článek.

Stanovisko Mladých lékárníků k rizikům internetového prodeje léků

Listopad 12th, 2015

Mladí lékárníci varují před uzákoněním internetového prodeje léků. Apelují na zákonodárce, odborné společnosti i pacientské organizace, aby zvážili rizika s tím spojená.
Dostupnost lékárenské péče
Dnes disponujeme hustou sítí lékáren, kam se pacienti mohou přijít poradit a konzultovat svojí léčbu. Lékárny se nacházejí v blízkosti ordinací lékařů. Odliv léků z tradičních lékáren povede k jejich zániku. Ohroženy jsou zejména lékárny na malých městech. Zavedením internetového prodeje by došlo ke snížení dostupnosti akutní lékárenské péče v blízkosti pacienta. Takový dopad zcela odporuje snaze Ministerstva zdravotnictví i lékárnické obce tyto lékárny v činnosti udržet.
Rizika nesprávného použití léků
Uvolnění výdeje volně prodejných léčiv přes internet nebylo správným krokem. Nákupní pobídky na internetu nebo prostřednictvím reklamních letáků bez konzultace s lékárníkem mohou vést k nekontrolované samoléčbě, k nevhodným rizikovým kombinacím více léků a v neposlední řadě také k možnému oddálení diagnózy lékařem. V případě uvolnění zásilkového výdeje léčiv na lékařský předpis odpadá odborná kontrola preskripce lékárníkem. Vypouští se poslední článek kontroly medikace před vydáním léku pacientovi. Četné zkušenosti z praxe ukazují, že tato kontrola je nezbytná.
Chybí kontakt s pacientem
Osobní kontakt je při výdeji léčiv nenahraditelný, neboť jen tehdy je možné odpovědně vykonávat kontrolu farmakoterapie. Z okolí pacientů zmizí osoba lékárníka – univerzitně vzdělaného odborníka na léčiva, která bude nahrazena skladníkem ve skladu e-shopové výdejny.
Profesionální zdravotní péče
Jménem sdružení Mladí lékárníci se silně ohrazujeme proti výdeji léků na lékařský předpis prostřednictvím internetu, vyjadřujeme vážné obavy ze snížení dostupnosti i úrovně zdravotní péče v České republice a vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví, zdravotnické odborné společnosti a pacientské organizace k racionálnímu posouzení prospěchu a rizik návrhů obchodních skupin.

PharmDr. Antonín Svoboda, předseda

Celé stanovisko naleznete zde.

Sněm Mladých lékárníků

Říjen 19th, 2015

V sobotu 10. října 2015 se v prostorách Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové uskutečnil Sněm Mladých lékárníků. Dopolední část byla věnována sdělením a diskuzí s pozvanými hosty, představiteli lékárenského oboru zejména z řad vedení České lékárnické komory (ČLnK), odpolední část Sněmu byla věnována prezentaci aktivit sdružení a zejména volbám do vedení Mladých lékárníků.

Sněm byl zahájen děkanem Farmaceutické fakulty doc. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D, který podpořil mladé lékárníky v zájmu o vliv na budoucnost svého oboru a zmínil změny ve studijních plánech, otevření výuky farmacie na Krétě nebo otevření nového kampusu fakulty v Hradci Králové.

Prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba představil hlavní problémy, které aktuálně řeší Představenstvo ČLnK. V prezentaci zazněla cesta začlenění výkonu farmaceuta do legislativy, byly představeny aktuální legislativní změny a priority ČLnK. Nejaktuálnějším problémem bylo hledání kompenzací propadu cen a tím i příjmů lékáren zvýšením signálního výkonu a návrhem změn v systému odměňování lékáren. Následovala prezentace Mgr. Michaely Bažantové k potřebě dispenzačního standardu k zajištění odborné úrovně dispenzace v lékárnách i zajištění podkladů k odměňování lékáren za odbornou péči farmaceutů.

Na diskuzi k dispenzačnímu standardu navazovala přednáška PharmDr. Stanislava Havlíčka, který přinesl inspirace pro odborné lékárenské činnosti a poukázal na úskalí omezeného (tzv. tunelového) vidění při zavádění nových služeb v lékárnách nebo při zavádění nových modelů odměňování lékárenské péče. Seznámil také účastníky s honorovanými odbornými lékárenskými činnostmi v zahraničí (jednodávkové systémy, vakcíny, úspory pro ZP).

Na kritickou finanční situaci veřejných lékáren upozornil místopředseda představenstva Grémia majitelů lékáren PharmDr. Petr Krpálek, který poukázal na propad ohodnocení lékárenské péče v posledních 10 letech. Tvrdá ekonomická situace lékáren a zejména její vyhlídky do budoucna vyvolaly silnou diskuzi a vážné obavy mladých lékárníků i přítomných studentů fakulty. Po takových informacích musela následovat přestávka pro optimističtější naladění.

Další program byl věnován problematice udržení kvalitní lékárenské péče. O způsobu kontrolní činnosti ze strany ČLnK a zkušenostech z inspekcí v lékárnách přednášel Mgr. Jiří Kotlář, který spolu s PharmDr. Pavlem Grodzou z Čestné rady ČLnK odpovídaly dotazy na uskutečněné inspekce a na následné sankce za prohřešky lékárníků. Bylo upozorněno na odpovědnost vedoucího lékárníka a lékárníků, kteří někdy mylně cítí odpovědnost na straně svého provozovatele. PharmDr. Pavel Grodza poté shrnul vývoj, strukturu a zejména vzdělávací aktivity České farmaceutické společnosti a regionálních lékárnických Spolků. Mgr. Aleš Krebs, PhD., který má v pozici tiskového mluvčího ČLnK na starosti projekty posilující dobré jméno lékárníků na veřejnosti, představil nový na pacienty orientovaný internetový projekt Lékárnické kapky.

Následná diskuze všech řečníků s účastníky Sněmu se věnovala především problémům spojených se zajištěním dostatečného a kvalitního personálu v lékárnách, například přítomnosti vedoucího lékárníka na pracovišti, standardům kvalitní lékárenské péče i problémům s proměnlivou a nepředvídatelnou spoluúčastí pacientů za léky, která často odpoutává primární pozornost pacientů v lékárnách.

Odpolední program byl věnován činnostem sdružení Mladí lékárníci a zapojení mladých lékárníků. PharmDr. Aleš Novosád představil svou agendu odborného konzultanta na Sekretariátu ČLnK a poukázal na nutnost přítomnosti lékárníka z praxe na půdě ČLnK. Představil několik dílčích složek ze svých mnoha úkolů, kterými se od svého uvedení zabýval. Zazněly například informace o získaném grantu z fondu Zdraví VZP nebo ve spolupráci s odbornými společnostmi příprava projektu Cesta k nekuřáctví, ve kterém lékárník obhájil svou pozici odborníka.

V odpolední části Sněmu seznámil PharmDr. Antonín Svoboda účastníky s aktivitami sdružení, začleněním mladých lékárníků do akreditačních komisí pro farmaceutické obory specializačního vzdělávání a zapojením mladých lékárníků do vzdělávacích aktivit a se spoluprácí s ČLnK.

Následovala diskuze o tom, jaké cíle si v rámci sdružení stanovit pro příští roky, na kterou navázaly volby nového vedení. Do Předsednictva byli zvoleni jako předseda PharmDr. Antonín Svoboda (Znojmo), jako místopředseda PharmDr. Josef Vaníček (Liberec), dále PharmDr. Aleš Novosád (Benešov), Mgr. Ondřej Krenk (Čáslav) a Mgr. Jakub Weber (Havlíčkův Brod). Do Revizní komise byli zvoleni PharmDr. Dalibor Černý, PhD. (Praha), Mgr. Jana Mohoutová (Praha) a Mgr. Alexandra Hašková (Doksy).

 

 

Tisková zpráva, 6. 10. 2015

Říjen 6th, 2015

Občanské sdružení Mladí lékárníci 6. října 2015 vydalo tiskovou zprávu týkající se stagnace příjmů lékárníků, její znění si můžete přečíst zde.

PřihlášeníPodporujeme
Hledej