Posts Tagged ‘kouření’

Garantované kurzy Odvykání kouření v lékárnách

Úterý, Listopad 5th, 2013

V těchto dnech probíhají garantované kurzy Odvykání kouření v lékárnách. Jeho cílem je tvorba specializovaných poradenských center odvykání kouření v lékárnách a jejich plnohodnotné zapojení do sítě zdravotnických zařízení, která tyto služby již poskytují. Prvním partnerem ČLnk v projektu je Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT), zastoupená doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc., předsedkyní SLZT a zároveň vedoucí Centra pro léčbu závislosti na tabáku ve VFN na Karlově náměstí v Praze. Druhým partnerem je obecně prospěšná společnost PACE 2015, zastoupená PharmDr. MVDr. Vilmou Vranovou, ředitelkou společnosti.
Garantovaný kurz má nejen prohloubit farmakologické a toxikologické znalosti, ale zejména připravit proškolené lékárníky na motivaci a vedení pacienta, na průběh abstinenčních příznaků a potíží při odvykání kouření. Cílem je také poukázat na rizika kouření u pacientů a pomoci předcházet vážným zdravotním komplikacím. Kurzy jsou komplexní a jsou vysokým přínosem pro odborné poradenství v lékárnách.
PharmDr. Antonín Svoboda

Reakce účastnice kurzu:
Kurz byl veden zkušenými profesionály, a to zábavnou a nenásilnou formou. Obrovskou předností bylo to, že jsme si prostudovaly probíranou tématiku již dopředu, formou e-learningového kurzu. Tedy žádné nudné, zdlouhavé přednášky nebo pasivní přístup. Odnesly jsme si z něho spoustu cenných odborných doporučení a rad, tedy návodů pro naší práci při boji se „zlozvykem“ kouření.
Na dvoudenním praktickém kurzu jsme si osvojily veškerou metodiku komunikace s pacientem – kuřákem, otázky i odpovědi jsme si vyzkoušely na praktických případech.
Lektorky dokázaly dokonale zaujmout své posluchače, myslím, že všech cca 20 účastníků bylo se seminářem opravdu spokojených.
PharmDr. Jana Ficnerová

Přihlásit se
Podporujeme
Hledej