Posts Tagged ‘magistraliter’

Vyjádření Mladých lékárníků ke Stanovisku SÚKL o IPLP náhradách

Neděle, Květen 29th, 2016

Mladí lékárníci, z. s. vydali zprávu ke Stanovisku SÚKL o IPLP náhradách.

Čtěte zde.

Magistraliter v dermatologii

Pátek, Srpen 29th, 2014

Na září pro Vás ve spolupráci se společností FAGRON chystáme další řadu seminářů, tentokrát se zaměřením na dermatologii. Mezioborový seminář Magistraliter v dermatologii je určen pro farmaceuty a lékaře. Tento celodenní seminář se uskuteční v Brně v Hotelu International (12. 9. 2014) a Praze v IKEMu (26. 9. 2014) od od 9 do 17 hodin.
Program

  • Nejčastější diagnózy u hospitalizovaných pacientů a jejich magistraliter zevní léčba (MUDr. Linda Vavříková) (pražský seminář)
  • Využití magistraliter v terapii nejčastějších diagnóz v praxi dermatologa (MUDr. Jana Malachová) (brněnský seminář)
  • Dermatologie v pediatrii – nové možnosti, náhrady obsolentních receptur (MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.)
  • Nový krémový základ Basiscreme, receptury (PharmDr. Jan Hašek)
  • Technologické aspekty přípravy IPLP-příklady inkompatibilit, možné náhrady HVLP do IPLP (PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.)
  • Nové suroviny / Antiinfektiva pro topické použití – nové možnosti (antiseptika, antibiotika, antimykotika) (PharmDr. Jan Hašek)
  • Latanoprost – novinka v dermatologii, Pentravan – transdermální krémový základ (PharmDr. Jana Mašlárová)
  • Kortikoidy (MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková)

Přihlašovat se můžete na adrese fagronacademy@fagron.cz.
Uvádějte své jméno a ID v ČLnK, název a adresu zdravotnického zařízení.
Vaše účast Vám bude potvrzena zpět na Váš email.
Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu kongresového sálu.
Seminář není zpoplatněn. Bodové ohodnocení za seminář bude doplněno.

Pozvánka

Budeme se těšit na setkání!
PharmDr. Antonín Svoboda

Zpráva z Magistraliter víkendu na Vysočině

Pondělí, Červen 9th, 2014

O víkendu 31.května a 1. června se uskutečnil v hotelu Luna poblíž Ledče nad Sázavou dvoudenní seminář „Magistraliter víkend na Vysočině“, pořádaný Mladými lékárníky ve spolupráci s firmou Fagron. Cílem semináře byla podpora rozvoje znalostí i dovedností ve správné laboratorní přípravě s ohledem na práci s novými surovinami a základy a schopnost aktivně nabídnout IPLP lékařům k rozšíření možností léčby pacientů. Nové substance byly představeny v kontextu farmakoterapie onemocnění – v našem případě byla představena léčba orofaryngeální kandidózy. Byly uvedeny technologické aspekty přípravy nejen u nových substancí, byly představeny rovněž nové základy (velké oblibě se těšil např. na cremor basalis), včetně vysoce inovativních transdermálních základů pro lokální i systémové vstřebání léčiv. Účastníci semináře byly do technologických aspektů interaktivně zapojeni díky workshopu s ukázkou inkompatibilit – včetně takových, které okem nejsou natolik zřejmé, ovšem při použití krému na ruku byly zřetelné nevyhovující vlastnosti přípravku.
Kvalitní lékárenská příprava je odbornou specifickou činností lékáren a jsem rád, že za poslední roky zaznamenává obrovský krok dopředu díky novým substancím a recepturám, díky kolegům, kteří k tomuto rozvoji mají velkou zásluhu a kteří byli také lektory tohoto semináře – PharmDr. Zbyněk Sklenář, Mgr. Kateřina Horáčková a PharmDr. Jan Hašek.
Rád bych vyjádřil přesvědčení, že víkendový seminář byl ku prospěchu i potěšení účastníků. Zatímco hladina přilehlého rybníku byla po celý víkend velmi poklidná, věřím že seminářem jsme rozčeřily vlny zájmu o magistraliter přípravu v lékárnách a že ve spolupráci s firmou Fagron uskutečníme další semináře s podobnou náplní.

Za Mladé lékárníky

PharmDr. Antonín Svoboda

Magistraliter víkend na Vysočině

Pátek, Květen 9th, 2014

Vnímáte magistraliter přípravu jako nedílnou součást lékárenské péče?

Přijměte pozvání do krásného prostředí Vysočiny! Zapojte se společně s námi do projektu znovuoživení magistraliter přípravy v moderní době, která je stále tolik nezbytná při poskytování individualizované péče pacientům a řešení jejich specifických problémů, tzv. léčbě na míru.

Aktivity Fagronu a Mladých lékárníků směřují k podpoře farmaceutů coby odborníků na individuální péči o pacienty. Snaží se aktivovat lékárníky k činnostem podporujícím odbornost a prestiž lékárenství a k zapojení se do utváření zdravého českého lékárenství. Společný projekt se snaží posilovat nejen vzájemné vztahy mezi farmaceuty, ale také prosazovat větší porozumění s odbornou i laickou veřejností a podporovat společenskou odpovědnost lékárnické profese.

Na těchto základech vznikl nápad společně zorganizovat vzělávací akci se zaměřením na podporu individuální péče v lékárnách a rozvoj magistraliter přípravy. Zúčastněte se tohoto projektu komplexně zaměřeného na rozvoj individualizované péče v lékárnách a vyzkoušejte si i své praktické dovednosti.

Více informací naleznete zde.

Nový web: magistraliter.cz

Čtvrtek, Září 15th, 2011

Mladí lékárníci s radostí uvítali informaci o vzniku nového webu www.magistraliter.cz. 13. září 2011 o tom informovali jeho administrátoři Mgr. MVC. Kateřina Horáčková a PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D. Cíle a záměry celého projektu si můžete přečíst v následujícím dopise. Zapojte se i vy!

Podporujeme
Hledej