Mladí lékárníci představeni na XX. sjezdu delegátů ČLnK

Mladí lékárníci byli představeni i na XX. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal ve dnech 5.-6. 11. 2010 v Benešově u Prahy. Zakládající členové ML se mimojiné setkali s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. Třešničkou na dortu bylo zvolení Mgr. Antonína Svobody do představenstva ČLnK.

zleva: PharmDr. Pepa Vaníček, PharmDr. Drahomíra Kubíková, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., PharmDr. Alena Petříková, Mgr. Antonín Svoboda