mL-anketa

Na stránkách mL vzniklo nové anketní okénko. Je umístěno na hlavní stránce v pravém panelu dole. Můžete se pomocí něj vyjádřit k nejrůznějším tématům. Uvítáme též vaše náměty na anketní otázky. V případě, že máte nějakou otázku, kterou byste rádi nechali podrobit mínění mladých lékárníků, neváhejte ji poslat na adresu: mladilekarnici@gmail.com

Hlasovat z každé IP adresy lze pouze jednou, zaškrtnutím příslušné odpovědi a stiskem tlačítka Vote. Výsledky dosavadního hlasování zobrazíte pomocí odkazu View Results dole v anketním okénku.

Web mL – cesta k zajímavým informacím

Rádi bychom, aby stránky Mladých lékárníků nepřinášely pouze informace o nově vznikajícím občanském sdružení, ale chceme návštevníkům nabídnout více. Proto vznikla sekce pro členy, která má poskytnout registrovaným návštěvníkům zajímavé informace z oboru farmacie.

Již nyní lze prostřednictvím odkazů nalézt informace o výpadcích léčiv a lékárnách, které poskytují konzultační činnost.

Závěrem bych chtěl poprosit o trpělivost při prohlížení, na sekci se stále pracuje.

Pepa Vaníček