Vyjádření občanského sdružení Mladí lékárníci k výdeji LP s obsahem pseudoefedrinu

Jako Mladí lékárníci zásadně odmítáme výdej léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu skupinám obyvatel, kteří jej zneužívají k nelegálním činnostem.  Takové jednání není v souladu s Etickým kodexem ČLnK a značně poškozuje profesi lékárníka. Vědomé nedodržování Etického kodexu by mělo být sankcionováno a to se také budeme snažit prosadit.

za mL, o.  s.

Mgr. Veronika Šumpichová a PharmDr. Drahomíra Kubíková

Vzniklo občanské sdružení Mladí lékárníci

S radostí oznamujeme, že dne 18. 2. 2011 bylo Ministerstvem vnitra České republiky registrováno občanské sdružení Mladí lékárníci.

Používáme oficiální název Mladí lékárníci, o. s., zkráceně mL, o. s.

Až do zvolení nového předsednictva sněmem, který se bude konat v rámci Konference mladých lékárníků 27. – 28. 5. 2011 v Opavě, plní funkci předsedy sdružení Mgr. Antonín Svoboda a funkci místopředsedy PharmDr. Josef Vaníček (zakládající členové).

Stanovy mL, o. s. si můžete přečíst zde:

Stanovy Mladí lékárníci, o. s.