Vzniklo občanské sdružení Mladí lékárníci

S radostí oznamujeme, že dne 18. 2. 2011 bylo Ministerstvem vnitra České republiky registrováno občanské sdružení Mladí lékárníci.

Používáme oficiální název Mladí lékárníci, o. s., zkráceně mL, o. s.

Až do zvolení nového předsednictva sněmem, který se bude konat v rámci Konference mladých lékárníků 27. – 28. 5. 2011 v Opavě, plní funkci předsedy sdružení Mgr. Antonín Svoboda a funkci místopředsedy PharmDr. Josef Vaníček (zakládající členové).

Stanovy mL, o. s. si můžete přečíst zde:

Stanovy Mladí lékárníci, o. s.