Dopis o pseudoefedrinu ministerstvu

Na začátku prosince 2010 jsme spustili akci namířenou proti zneužívání pseudoefedrinu k výrobě drog. Její počáteční fáze (sběr argumentů pro převod LP obsahujících pseudoefedrin z kategorie Výdej bez lékařského předpisu s omezením do kategorie LP vázaných na lékařský předpis) vyvrcholila sepsáním dopisu adresovaného dne 14. března 2011 ministrovi zdravotnictví doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc.

Plné znění dopisu naleznete zde.

Odpověď ministerstva ze dne 29. března 2011 od ředitele odboru farmacie Mgr. Filipa Vrubela si můžete přelousknout zde.

Z dopisu je zřejmé, že vůle k takové změně není a současný stav v podstatě MZ vyhovuje a vidí ho jako dobré řešení. Lékárníci vydávající LP obsahující pseudoefedrin jsou prezentováni jako ti, kteří se snaží vyjít vstříc skutečně nemocným pacientům (= náš argument o terapeutické zaměnitelnosti těchto preparátů asi nebyl pochopen). Jsou mezi ně počítáni i lékárníci-překupníci pseudoefedrinu, kteří jsou těžko postižitelní zákonem, SÚKLem i ČLnK?

Jako dobré řešení současné situace vidíme dva přístupy:

  • nemít tyto preparáty v sortimentu lékárny nebo
  • naplnit striktně slova Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, § 83, odstavce 4 a vychovat si tak své problémové klienty.