Atestace za 14 % stávající ceny!

Dle informace Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) ze 3. srpna 2011: Dnem 1.8.2011 nabylo účinnosti Nařízení vlády 225/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky. Podle tohoto nařízení, které představuje snížení poplatků za zkoušky, bude IPVZ od podzimu 2011 postupovat.

Více konkrétních informací zde.

Dříve o tom informoval již například server Medical tribune CZ.