Anketa – Poskytujete ve vaší lékárně konzultační činnost?

V anketním okénku, které položilo otázku: “Poskytujete ve vaší lékárně konzultační činnost?” odpovědělo do dnešního dne celkem 21 respondentů. Kladnou odpověď uvedlo 9 (42,86 %) z nich, zbývajících 12 (57.14%) konzultační činnost ve své lékárně neposkytuje. Všem děkujeme za odpovědi a kontaktní údaje na lékárny, které KČ poskytují.

Zároveň spouštíme novou anketu, která se týká označení personálu lékáren. Těšíme se na Vaše odpovědi!

Výzva Mladých lékárníků k účasti na volebních schůzích OSL

Jako každý rok i letos se v okresech po celé ČR budou konat Okresní shromáždění lékárníků, na účasti všech členů ČLnK bude tento rok záležet o něco více než v jiných obdobích. Kromě běžných důvodů proč se zúčastnit:

  • setkání s ostatními kolegy, předání zkušeností a poznatků z praxe
  • možnost poslat delegáta ze svého OSL na sjezd a vyjádřit se osobně k aktuálním záležitostem v oboru (volí se 1 delegát na 50 členů OSL, přihlásit se může každý)
  • chlebíčky, štrůdly, koláčky, kafíčko, džusík:-)

bude letos i několik důvodů speciálních:

  • zápis počtu bodů získaných v právě ukončeném 3letém cyklu celoživotního vzdělávání (letos poprvé bude počet dosažených kreditů zveřejněn na webu komory)
  • volby do představenstva Okresního sdružení lékárníků
  • delegáti letos volí do nového 4letého období představitele komory – prezidenta, představenstvo, Čestou radu a Revizní komisi.

Závěrem už jen shrnutí a výzva pro mladé lékárníky. Nepřítomností na Okresním shromáždění lékárníků můžeme znemožnit činnost někomu jinému, kdo se chce aktivně zapojit do dění v komoře. Aby bylo OSL usnášeníschopné a mohlo vyslat delegáty s možností hlasování, potřebuje nadpoloviční účast členů. Mladé lékárníky jistě podpoří vyjádření jednoho ze současných členů představenstva komory: to, že je někdo starší a zkušenější, neznamená, že bude jednat nebo pracovat líp; pokud chci, aby se něco dělo nebo změnilo, musím to udělat já nebo se na tom podílet. Takže budoucnost českého lékárenství je v našich rukách, můžeme ovlivnit podmínky naší profese, které se budeme věnovat příštích 40 let.

Mladí lékárníci, o. s.

Účast mL, o. s. v akreditační komisi oborů specializačního vzdělávání

Mladí lékárníci, o. s. v dopise z 15. srpna 2011 adresovaném ministrovi zdravotnictví doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc. požádali o možnost spolupráce na tvorbě vzdělávacích programů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání farmaceutů.

Odpověď z ministerstva je pozitivní, uvítají nominaci Mladých lékárníků, po jednom zástupci do každé akreditační komise.

Hledáme vhodné kandidáty na nominaci do akreditační komise oborů: Farmaceutická technologie, Klinická farmacie, Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a Radiofarmaka. Prosíme zájemce, aby se ozvali na e-mailovou adresu: mladilekarnici@gmail.com.

Nový web: magistraliter.cz

Mladí lékárníci s radostí uvítali informaci o vzniku nového webu www.magistraliter.cz. 13. září 2011 o tom informovali jeho administrátoři Mgr. MVC. Kateřina Horáčková a PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D. Cíle a záměry celého projektu si můžete přečíst v následujícím dopise. Zapojte se i vy!

Nabídka práce v zahraničí

Jedním ze základních úkolů Mladých lékárníků, o. s. je pomoc absolventům při startu v zaměstnání. Zajímavou možností uplatnění je práce v zahraničí.

Byli jsme osloveni zprostředkovatelem práce v rakouských lékárnách, poprosil nás, abychom vystavili jeho inzerát.