Výzva Mladých lékárníků k účasti na volebních schůzích OSL

Jako každý rok i letos se v okresech po celé ČR budou konat Okresní shromáždění lékárníků, na účasti všech členů ČLnK bude tento rok záležet o něco více než v jiných obdobích. Kromě běžných důvodů proč se zúčastnit:

  • setkání s ostatními kolegy, předání zkušeností a poznatků z praxe
  • možnost poslat delegáta ze svého OSL na sjezd a vyjádřit se osobně k aktuálním záležitostem v oboru (volí se 1 delegát na 50 členů OSL, přihlásit se může každý)
  • chlebíčky, štrůdly, koláčky, kafíčko, džusík:-)

bude letos i několik důvodů speciálních:

  • zápis počtu bodů získaných v právě ukončeném 3letém cyklu celoživotního vzdělávání (letos poprvé bude počet dosažených kreditů zveřejněn na webu komory)
  • volby do představenstva Okresního sdružení lékárníků
  • delegáti letos volí do nového 4letého období představitele komory – prezidenta, představenstvo, Čestou radu a Revizní komisi.

Závěrem už jen shrnutí a výzva pro mladé lékárníky. Nepřítomností na Okresním shromáždění lékárníků můžeme znemožnit činnost někomu jinému, kdo se chce aktivně zapojit do dění v komoře. Aby bylo OSL usnášeníschopné a mohlo vyslat delegáty s možností hlasování, potřebuje nadpoloviční účast členů. Mladé lékárníky jistě podpoří vyjádření jednoho ze současných členů představenstva komory: to, že je někdo starší a zkušenější, neznamená, že bude jednat nebo pracovat líp; pokud chci, aby se něco dělo nebo změnilo, musím to udělat já nebo se na tom podílet. Takže budoucnost českého lékárenství je v našich rukách, můžeme ovlivnit podmínky naší profese, které se budeme věnovat příštích 40 let.

Mladí lékárníci, o. s.