Mladí Lékárníci na Sjezdu ČLnK

Letošní Sjezd České Lékárnické Komory (ČLnK) byl velmi důležitý, protože delegáti Okresních sdružení lékárníků volili nové vedení ČLnK a směr, kterým se ČLnK bude ubírat v dalším období. Mladí Lékárníci požadují v oboru silné místo odborného a komunikačně dovedného lékárníka. V systému zdravotnictví vnímají důležité místo nezávislých veřejných lékáren a povolání lékárníka jako povolání svobodné a nezávislé. Ve všech typech lékáren musí být lékárník tím nezávislým odborníkem poskytující kvalitní lékárenskou péči. Přestože tyto teze některým provozovatelům zní odborářsky, vnímáme silnou pozici lékárníka jako nezbytnou pro rozvoj našeho oboru i jeho finanční ocenění. Jsme přesvědčeni, že tyto teze se i provozovatelům lékáren odmění v dobré budoucnosti. Proto se i mezi Mladými Lékárníky najdou mladí provozovatelé, kteří nesou zodpovědnost nejen za vlastní odbornou činnost, ale také za provoz celého lékárenského zařízení po odborné i ekonomické stránce.

Účast Mladých Lékárníků na Sjezdu ČLnK považujeme za úspěšnou. Jsou příslibem rozvoje a budoucnosti našeho oboru. Stále slýcháme o nečinnosti lékárníků nebo „Komory“. Mladí Lékárníci přicházejí s opačným – se zájmem o náš obor, jeho odbornou i ekonomickou perspektivu a respektovanou pozici v systému zdravotnictví s důrazem na profesní organizaci (ČLnK). Proto jsme také podpořili vytvoření druhého volného úvazku farmaceuta v práci pro profesní organizaci. Posílení České Lékárnické Komory a její akceschopnosti uvnitř i navenek považujeme za nezbytné. Ve volbách do vrcholných orgánů ČLnK byli Mladí Lékárníci zastoupeni více kandidáty. V čestné radě zasedne PharmDr. Miroslav Koška a v Představenstvu PharmDr. Alena Petříková. I další kandidáti byli jen těsně pod hranicí zvolení. Cílem Mladých lékárníků nebylo a není velká personální obměna, cílem je nabídnout naši aktivitu a postupné zapojení se do činností profesní organizace a kontinuální výměna zkušeností.

Věříme v plodnou činnost našich zvolených kandidátů. Prezidentem ČLnK byl zvolen PharmDr. Lubomír Chudoba a do Představenstva většina osobností, kterých si upřímně vážíme. Nové vedení je pro nás zárukou udržení správného kurzu vpřed. Věříme v dobrou budoucí spolupráci mezi Mladými Lékárníky a vedením České Lékárnické Komory.

Ve Znojmě dne 8. 11. 2011

PharmDr. Antonín Svoboda

předseda Mladí Lékárníci, o. s.