Seminář ke specializačnímu vzdělávání

V průběhu letošního jara Mladí lékárníci, o. s. plánují zorganizovat Seminář ke specializačnímu vzdělávání, jehož cílem bude:

Seznámit mladé lékárníky, zejm. ty ve specializační přípravě, s aktuální náplní spec. vzdělávání.
Informovat o přechodnosti mezi jednotl. obory a kompetencemi po absolvování spec. vzdělávání.
Diskutovat nad smyslem a směřováním spec. vzdělávání lékárníků v současnosti a budoucnosti.

Pozveme zástupce jednotlivých akreditačních komisí, IPVZ, ČLnK, GML, ČFS a farmaceutických fakult (HK, Brno).

Touto cestou bychom také chtěli zjistit zájem o seminář, prosím, vyjádřete svůj zájem v anketě vpravo, usnadní nám to organizaci. Děkujeme

Zárověň vyhlašujeme výsledky ankety ke článku Paciente, řekni o sobě vše! v MT s názvem: Souhlasíte se vznikem „Velkého bratra“ na MZ? 18,18 % respondentů (2) souhlasilo s výhradami, 81,82 % (9) nesouhlasilo.

Za mL, o. s.
PharmDr. Pepa Vaníček