Přihlášení na Seminář ke specializačnímu vzdělávání

Mladí lékárníci, o. s. ve spolupráci s Českou Farmaceutickou Společností a Českou Lékárnickou Komorou uspořádají v sobotu 14. dubna 2012 v Lékařském domě v Praze Seminář ke specializačnímu vzdělávání.

Program semináře:
9:00 registrace
9:30 – 11:15 1. blok (moderuje PharmDr. Stanislav Havlíček)
PharmDr. Antonín Svoboda – úvodní slovo, přivítání
PharmDr. Lubomír Chudoba – úvodní slovo prezidenta ČLnK
PharmDr. Petr Horák – rekapitulace současného stavu specializačního vzdělávání, srovnání současně platných vzdělávacích programů s nově navrhovanými, pohled IPVZ
PharmDr. Jan Horáček – problematika specializačního vzdělávání z pohledu člena akr. komise VL
PharmDr. Pavel Grodza – pohled na problematiku specializačního vzdělávání očima lektora IPVZ a předsedy Sekce Lékárenství ČFS ČLS JEP
Mgr. Michal Hojný – problematika specializačního vzdělávání z pohledu člena akreditační komise NL a vedoucího nemocniční lékárny
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. – specializační obor klinická farmacie – proč se má dále vyvíjet jako samostatný obor bez společného kmene s VL a NL
Mgr. Jiří Kotlář – obecný pohled na atestace očima zkušeného lékárníka (VL = veřejné lékárenství, NL = nemocniční lékárenství)
11:15 – 11:30 přestávka
11:30 – 12:30 2. blok: diskuse (moderuje PharmDr. Stanislav Havlíček)
12:30 ukončení semináře

e-Registrace byla ukončena, případní další zájemci se budou moci zaregistrovat od 9:00 přímo na místě.
Registrační poplatek 50 Kč bude vybrán na místě, pro registrované členy mL, o. s. platící členské příspěvky vstup zdarma.

Účast na semináři bude ohodnocena 4 body do celoživotního vzdělávání farmaceutů, certifikáty pošleme e-mailem.

Těšíme se na Vaši účast!