Dny farmaceutické péče II. – Generická substituce v lékárně

Ústav aplikované farmacie FAF VFU Brno pořádá ve spolupráci s vzdělávacím programem PACE 2015 a občanským sdružením Mladí lékárníci druhý ročník Dnů farmaceutické péče, tentokrát věnovaný Generické substituci v lékárně. Akce je garantovaná Českou lékárnickou komorou.

Cílem konference je najít odpovědi na otázky kdy je a kdy není generická substituce vhodná, jak vybrat vhodné generikum a jak to také pacientovi vhodně vysvětlit.

Během konference se budeme prakticky, jasně a stručně věnovat všem aspektům generické substituce – nabídneme Vám průvodce generickou džunglí. Přednášející nás seznámí s platnou legislativou i ekonomickými aspekty substituce, technolog objasní problematiku  bioekvivalence jednotlivých preparátů,  podíváme se na záměnu i z hlediska  klinického, přivítáme zástupce lékařů. Zajímavé jistě budou zkušenosti našich kolegů s nově zavedenou generickou preskripcí na Slovensku.  Stěžejní náplní naší práce je kontakt s pacientem, zařadili jsme proto na odpoledne také blok týkající komunikace s pacientem při záměně léčiv.

Konference je dvoudenní se zaměřením na dvě cílové skupiny – v pátek 7. 9. 2012 proběhne celodenní konference určená zejména pro studenty pátého ročníku a v sobotu 8. 9. 2012 se fakulta otevře lékárníkům.

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškové místnosti (120 míst) je počet přihlášek na sobotní program omezen.

Přihlášky naleznete ZDE.

Konference je bez účastnických poplatků.

Více informací se zde objeví během srpna.

Srdečně se těšíme na setkání s vámi na půdě brněnské fakulty.

Za organizační tým, PharmDr. Alena Petříková

Mladí lékárníci si pochvalují EbP

Již několik mladých lékárníků pravidelně používá web Evidence based pharmacy (EbP). Někteří z nich nadšeně posílají i několik záznamů denně!
Registrace na web, zaměřený na sběr dat vypovídajících o přínosu a nezastupitelnosti lékárníka, ani posílání záznamů o provedených intervencích (duplicity, generické substituce, náhrada, záměna, interakce, kontraindikace, preskripční chyby) nezabere ani minutu a provádí se pomocí formuláře, jehož vyplnění je více než intuitivní.
Uživatelé webu si pochvalují, že mají doklad o tom, co byli schopni ušetřit pacientovi a pojišťovně, vše je navíc přehledně seřazené do tabulky podle data zápisu. A nejen to – mohou se i inspirovat, co a jak řeší jejich kolegové z jiných lékáren.
Důkaz o tom, že lékárníci mají velký potenciál uspořit systému zdravotnictví byl podán hned po 2,5 měsících v první uzávěrce prostřednictvím portálu Apatykář.info.
Aby byla sebraná data co nejreprezentativnější, potřebujeme více kolegů, kteří budou ochotni data posílat. Projekt není nijak časově omezen, zaregistrovat se a začít sdílet své záznamy můžete kdykoli. Uvítáme všechny aktivní lékárníky!
Projekt EbP bude v posterové prezentaci představen na FIP Centennial Congress (3.-8. října 2012, Amsterdam). O projekt byl zájem i ze slovenské strany.