Specializační vzdělávání

Mladí lékárníci,
v současnosti probíhají diskuze nad změnami ve specializačním vzdělávání farmaceutů. Přikládáme současné pracovní návrhy Ministerstva zdravotnictví a průběh schůzek k tomuto tématu z 13. a 14. září 2012. V diskuzi můžete zaznamenat své nápady a připomínky a diskutovat nad možnými dopady změn pro lékárníky.

Zápis ze 13. 9. 2012, Zápis ze 14. 9. 2012, schéma postgraduálního vzdělávání

V následujícím dokumentu si můžete přečíst vyjádření mL v Návrhu změny systému postgraduálního vzdělávání farmaceutů.