Výsledek ankety

Do ankety o používání AISLPu se zapojilo 79 návštěvníků mL-stránek a hlasování přineslo takové výsledky: 93,67 % používá AISLP pravidelně, 1,27 % sice AISLP k dispozici má, ale nepoužívá ho, 3,8 % AISLP k dispozici nemá, zbývající 1,27 % odpovídajících nevědělo, co to AISPL je.

Již nyní se můžete zapojit do ankety, která se týká míry, s jakou s v lékárnách připravují individuálně připravované léčivé přípravky.

Vítání jara na Trojáku

Drazí přátelé,
zveme vás srdečně na akci pořádanou Spolkem farmaceutů ve Zlíně  v termínu 23. a 24. března 2013 “Vítání jara na Trojáku” v Hostýnských vrších. Akce bude zaměřená na IPLP a bude hodnocena 12-ti body (přislíbeno). Téma přednášek vzniklo na základě zvýšených požadavků, které jsou kladeny na dnešní lékárny v důsledku výpadků HVLP. Máme možnost si vyposlechnout nové trendy individuální přípravy, nové možnosti v obalových materiálech a přípravy nedostatkových léčiv. Nové suroviny na trhu.
Vemte i děti, ať se proběhnou na čerstvém vzduchu 🙂  Snad bude ještě sníh 🙂
Dostupnost ze Zlína je dobrá.

Program a další informace zde.

Ubytování Hotel Na Trojáku, viz ceník mimo sezonu (530–700 Kč  na osobu).