1. jednání Pracovní skupiny pro lékárenství

Čeká Vás kontrola SÚKL a vy horečnatě přemýšlíte, kde zjistit, zda vaše lékárna splňuje vše potřebné? Nebo už máte po kontrole a lámete si hlavu s vypořádáním připomínek nebo čekáte na Protokol o kontrole?

Máme pro vás do budoucna skvělou zprávu. Vše nasvědčuje tomu, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je nyní otevřen dialogu. Důkazem toho byla i konstruktivní zářijová schůzka zástupců úřadu a představitelů organizací zastupujících lékárníky.

U jednoho stolu se tak 19. 9. 2018 na půdě SÚKLu sešli zástupci Mladých lékárníků, České lékárnické komory, Farmaceutické společnosti, Nemocničních lékárníků, Poskytovatelů odborné lékárenské péče a Asociace provozovatelů lékárenských sítí spolu s ředitelkou SÚKL Mgr. Irenou Storovou, MHA, vedoucí sekce Dozoru Mgr. Apolenou Jonášovou, vedoucím Odboru lékárenství a distribuce PharmDr. Ivanem Buzkem, za přítomnosti vedoucích regionálních pracovišť (OKL) z celé republiky.

Schůzka byla oficiálně 1. jednáním Pracovní skupiny pro lékárenství. Věříme, že na jejím základě vzniknou do budoucna doporučení ČLnK ke kontrolní činnosti v lékárnách a zlepší se informovanost o požadavcích ze strany SÚKL k lékárnám. V prvním nástinu, zdá se, se můžeme v dohledné době těšit na webináře, které by mohla připravit Sekce dozoru pro lékárníky v souvislosti s nadcházejícími úpravami v legislativě (aktualizace některých Vyhlášek atp.) či právě na základě nejčastějších nálezů při kontrolní činnosti v lékárnách.

Na závěr přikládáme pár praktických odkazů, kde můžete čerpat informace, pokud se zrovna připravujete na ohlášenou kontrolu pracovníků SÚKL:
Kontrola lékáren – hodnocení
Legislativa a pokyny – aktuální právní předpisy, týkající se činnosti SÚKL
Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce

Případné dotazy můžete také směřovat přímo na své regionální OKL, kde vám v rámci svého nejlepšího vědomí a svědomí odpoví na Vaše otázky nebo se zeptejte svých kolegů na facebookových stránkách Mladých lékárníků.