Mladí lékárníci u ministra zdravotnictví

Zástupci předsednictva mL se ve čtvrtek 18. 7. setkali s ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA a jeho náměstkem Mgr. Filipem Vrubelem. Na úvod došlo k představení nově zvolených členů. Pan ministr vyjádřil potěšení nad pestrostí nově zvoleného předsednictva, ve kterém jsou zastoupeni lékárníci z nemocniční, soukromé nebo řetězcové lékárny a firmy zabývající se magistraliter přípravou.

Většina času byla věnována hlavním prioritám, kterým by se chtělo předsednictvo v následujícím 2 letém funkčním období věnovat: vzdělávání, finanční ohodnocení a posílení kompetencí lékárníků.

V oblasti vzdělávání byl diskutován základní kmen Praktické lékárenství. Vzhledem k až 2 leté prodlevě mezi přihlášením do vzdělávacího programu a vypsáním příslušných kurzů, byl ve spolupráci s IPVZ vyjádřen příslib dostatečného počtu kurzů pro odpovídající počet přihlášených. Ve vzdělávacím programu Klinická farmacie byla vyjádřena podpora ministerstva pro vypisování kurzů v ročním intervalu místo stávajícího 3 letého. Situace bude dále diskutována se subkatedrou klinické farmacie IPVZ.

Předsednictvo mL vyjádřilo zájem o posílení kompetencí lékárníků. Po řádném zaškolení by mohli být lékárníci schopni realizovat očkování v lékárnách, díky kterému by se zvýšila proočkovanost populace, nebo by se mohli účastnit řady screeningových programů. Ministerstvo se na posílení kompetencí tvářilo vstřícně a otázka jejich nastavení bude proto nadále diskutována. Mladí lékárníci uvítali lékový záznam. Byl vznesen požadavek, aby se zástupci mL účastnili samotné tvorby společně s dalšími organizacemi. Návrh byl panem ministrem přijat a mL budou přizváni do pracovní skupiny. Na závěr tohoto bloku byla představena myšlenka předepisování chronicky užívané medikace stabilním pacientům lékárníky.

Zástupci mL upozornili na dlouhodobou stagnaci platů lékárníků. Dále podpořili návrh ČLnK na stejné doplatky, kdyby si měly lékárny konkurovat kvalitou péče, nikoliv výší doplatku a vyjádřili lítost nad průběhem dohodovacího řízení pro rok 2020, ze kterého vyšla najevo nedostatečná kooperace jednotlivých složek lékárenského segmentu. Mladí lékárníci také podpořili zrušení limitace signálních výkonů. Tématu finanční ohodnocení lékárníků byla věnována značná část setkání. Ministerstvo by rádo sledovalo kvalitu poskytované péče a zohlednilo ji při vlastním proplácení.

Předsednictvo mL podpořilo návrh ČLnK na nastavení pravidel pro vznik nových lékáren a popsalo složitost situace pro mladé lékárníky, kteří ztrácejí naději na otevření vlastní lékárny. Ministerstvo si nepřeje, aby byly v zemi pouze řetězcové lékárny, nicméně si na druhou stranu uvědomuje právní důsledky situace, kdyby se nastavila jiná pravidla pro nově vznikající lékárny. Ministerstvo vidí řešení v novém systému odměňování, které by vedlo ke stabilizaci všech lékáren a připomnělo finanční podporu venkovským lékárnám, která je plánována i na příští rok.

Na závěr byli pan ministr a jeho pan náměstek, včetně dalších zástupců ministerstva, pozváni na společensko-vzdělávací akci, která se bude konat 12. 10. v Hradci Králové, a která si mimo jiné klade za cíl oživení spolku mL. V nejbližších dnech Vás budeme o této akci dále informovat. Setkání proběhlo v příjemném duchu. Ministerstvo aktivitu mladých lékárníků vítá a je ochotné blíže spolupracovat.