Reakce senátorovi prof. Hamplovi na pozměňovací návrh zákona o léčivech

Senátoři přijali pozměňovací návrh zákona o léčivech, ve kterém vyřadili lékárníky z opt-out režimu lékového záznamu.

Vážený pane profesore,

dovolte mi, abych za spolek Mladí lékárníci, který sdružuje lékárníky do 35 let věku, vyjádřil nesmírné zklamání z pozměňovacího návrhu novely zákona o léčivech, jehož jste spoluautorem. Mladí lékárníci vítají lékový záznam a těší se na něj. Věří, že díky němu budou moci více uplatňovat své znalosti a přispět ke zkvalitnění péče a zvýšení bezpečnosti farmakoterapie. Při každodenní práci v lékárně se setkáváme s lékovými problémy. Od našich členů máme desítky konkrétních příkladů:

  • předepsání penicilinového antibiotika u pacienta s alergickou anamnézou, o které ošetřující lékař nevěděl duplicity od lékařů různých odborností nebo od stejného lékaře pod jinými obchodními názvy
  • poddávkování antibiotiky, zejména u dětí
  • půlení u tablet nebo tobolek, které k tomu nejsou určené
  • kombinace léků ze stejné skupiny (např. betablokátory)
  • nežádoucí účinky léčiv (kašel u antihypertenziv ze skupiny ACEI, otoky u antihyprtenziv ze skupiny blokátorů kalciového kanálu)
  • nevhodné nebo až kontraindikované kombinace (omeprazol + klopidogrel)
  • záměna léčiva s podobným obchodním názvem (antibiotikum Ciplox místo antidepresiva Cipralex, antihypertenzivum Agen místo antibiotika Azibiot)
  • překročené maximální dávky
    …..a takto bychom mohli dále pokračovat.

Lékař i lékárník jsou oba zdravotnickými pracovníky a proto nechápeme, proč by pro nás lékárníky měla platit odlišná pravidla. Vždyť jsme stejně jako lékaři povinni zachovávat mlčenlivost. O to smutnější je, že jako bývalý rektor Univerzity Karlovy v Praze tento fakt moc dobře víte. Vy osobně jste se účastnil promocí absolventů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Měl byste dnes odvahu říct jim do očí, že na rozdíl od mladých lékařů, navrhujete předpokládaný nesouhlas se vstupem lékárníka do lékového záznamu pacienta? Že jim vlastně nevěříte…

Pevně doufáme, že Váš návrh nebude v poslanecké sněmovně přijat a budeme rádi, když i Vy svůj názor přehodnotíte. Nabízíme Vám proto osobní setkání, kde bychom danou problematiku mohli více prodiskutovat.

S pozdravem,

PharmDr. Stanislav Gregor, předseda mL