Podzimní konference mL v Hradci Králové

Oživení spolku se stalo jednou z hlavních priorit nově zvoleného předsednictva Mladých lékárníků, proto se uspořádání konference ještě v letošním roce jevilo jako jasná volba. Vybrat termín tak, aby nezasáhl do termínu jiné akce, se ukázalo jako nadlidský úkol. Tímto bychom se chtěli omluvit klinickým farmaceutům, že se naše konference kryla s 9. kongresem ČOSKF, nicméně vzhledem k podzimu nabytému jinými akcemi, opravdu nešlo vybrat jiné datum.

Náš velký dík patří Farmaceutické fakultě v Hradci Králové za poskytnuté prostory, České lékárnické komoře za podporu a Mgr. Michalovi Hojnému za předané zkušenosti s pořádáním akce takového rozsahu. Jsme rádi, že se podařilo vytvořit dostatečně zajímavý program pro víc jak stovku účastníků. Velice si vážíme účasti prezidenta ČLnK PharmDr. Lubomíra Chodoby, ředitelky SÚKL Mgr. Ireny Storové, MHA i náměstka ministra zdravotnictví Mgr. Filipa Vrubela, kteří se zúčastnili mimo vlastních přednášek i diskuze s posluchači. Tématu stejných doplatků a regulace sítě lékáren se ve své přednášce věnoval viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, PhD. a MUDr. et Mgr. Jaroslav Maršík seznámil posluchače s tematicky nazvanou „mladou legislativou“. Mgr. Michal Hojný se věnoval problematice lékového záznamu, Mgr. Petr Los nás seznámil s hudbou budoucnosti pro Českou republiku, ale již běžnými praktikami v Rakousku, a to elektronickou opiátovou knihou a zásobováním domova důchodců. Máme radost, že mezi přednášejícími byli i dva členové Mladých lékárníků a to Mgr. Alexandra Hašková, které se úspěšně daří oživovat projekt Lékárnic – maminek a Mgr. Josef Nejedlý, člen předsednictva Mladých lékárníků, který se věnuje racionálnímu příprodeji v lékárně a celkově zkvalitnění péče o pacienta. Jsme velice rádi, že se konference zúčastnili také studenti farmacie z obou fakult i prezidenti studentských spolků. Velice se těšíme na budoucí spolupráci s nimi i s oběma fakultami a tímto děkujeme panu děkanovi prof. PharmDr. Tomáši Šimůnkovi, PhD. i paní děkance doc. PharmDr. Ing. Radce Opatřilové, PhD., MBA za účast a vyjádření podpory.

Konference byla zakončena večerní diskuzí a pro zájemce byla domluvena na neděli prohlídka v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu. Počasí nám celý víkend přálo a i tento závěrečný výlet konference se velmi vydařil. Na závěr bychom chtěli poděkovat také účastníkům konference, že s námi strávili tento podzimní víkend a budeme se těšit na viděnou na nějaké z dalších připravovaných akcí Mladých lékárníků příští rok.

Předsednictvo Mladých lékárníků