Mladí lékárníci se dále snaží zjednodušit přístup k jednotlivým e-receptům

Již na podzim loňského roku oslovilo předsednictvo Mladých lékárníků ministra zdravotnictví s návrhem zjednodušení přístupu lékárníka k předepsaným receptům. Zadávání jednotlivých receptů představuje výraznou administrativní zátěž a zkracuje logicky čas, který by mohli lékárníci věnovat pacientům. Návrh spočíval v tom, že při identifikaci pacienta nebo načtení identifikátoru elektronického receptu by byly zobrazeny všechny další identifikátory, které byly pacientovi předepsány prostřednictvím lékového záznamu. V něm totiž budou lékárníkům dostupné informace o všech předepsaných léčivých přípravcích. Logicky by tento způsob neplatil u pacientů, kteří vysloví nesouhlas s možností nahlížet na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu, ale těch bude snad minorita. V tu dobu jsme ještě netušili, co nás bude čekat v novém roce, kdy bude možný na jednom e-receptu pouze jeden druh léčivého přípravku a také se výrazně zvýší počet identifikátorů zasílaných prostřednictvím sms.

Proto jsme se pokusili v rámci vnitřního připomínkového řízení novely vyhlášky č. 329/2019 Sb., které proběhlo od 23. do 30. 1., prosadit souhrnný identifikátor. V paragrafu § 5 (1) b jsme navrhovali následující úpravu: způsob doručení souhrnného identifikátoru elektronického receptu pacientovi, který bude obsahovat všechny jednotlivé identifikátory předepsané lékařem; je-li zvolen způsob zaslání identifikátoru prostřednictvím systému eRecept textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty, pak musí požadavek obsahovat rovněž telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty, kam má být identifikátor doručen. Tuto připomínku jsme označili za zásadní, neboť by tato úprava výrazně zjednodušila práci všem lékárníkům. Nemuseli by zadávat v případě předepsání několika druhů léčivých přípravků jednotlivé identifikátory do lékárenských softwarů, ale po načtení souhrnného identifikátoru by se zobrazily všechny jednotlivé identifikátory. Tímto zjednodušením lékárník získá více času pro expedici a bude mít tak více prostoru pro farmaceutickou péči věnovanou pacientovi.

Považovali jsme toto připomínkové řízení jako příležitost pro změnu. Navíc, když jsme se k předešlé novelizaci vyjádřit nemohli, neboť v loňském roce nebyla Mladým lékárníkům k připomínkování zaslána. Byli jsme si vědomi, že by tato připomínka mohla prodloužit dobu, kdy bude schválena vyhláška, která měla za cíl co nejrychlejší navrácení 2 položek na recept. Avšak všichni reagující členové spolku se shodli, že s připomínkami souhlasí i za cenu možného prodlení schválení novely.

Odpověď ministerstva však naši naději opět vrátila zpátky na zem. Bylo nám sděleno, že připomínka je nad rámec novely. Navržená úprava by dle jejich vyjádření představovala poměrně velký zásah do struktury systému eRecept a nelze ji provést pouze v rámci prováděcího právního předpisu. Změna v takovém rozsahu musí být předně předmětem širší shody a diskuze (a to např. i s ÚOOÚ).

Na jednu stranu jsme sice zklamáni, že se nám dosud nepodařilo prosadit zjednodušení celého systému, na druhé straně jsme rádi, že se o tomto tématu vede alespoň diskuze. Budeme proto dále pokračovat v našem snažení a pevně věříme, že se nám ve spolupráci s ČLnK podaří zlepšit současnou situaci.

Předsednictvo mL