mL píší prezidentu ČLK

V nedělním televizním vysílání označil prezident České lékařské komory Kubek lékárny za obchody, jistě nedopatřením.

Lékárny jsou místem poskytování zdravotních služeb a jako takové musí mimo jiné splňovat technické a věcné vybavení dle prováděcích právních předpisů.

Děkujeme Spolku českých studentů farmacie i dalším lidem, kteří se k reakci panu prezidentovi připojili a dali najevo, že jim není jedno, jak se o nás mluví!