Mladí lékárníci zvolili nové vedení

V sobotu 14. 5. 2022 proběhl v rámci 2. ročníku Podzimní konference Mladých lékárníků volební sněm spolku Mladí lékárníci, ve kterém bylo zvoleno nové předsednictvo pro následné dvouleté období.

V úvodu vystoupil dosavadní předseda PharmDr. Stanislav Gregor, který shrnul aktivity spolku během uplynulého volebního období. Spolek Mladých lékárníků se aktivně účastnil připomínkování legislativy, navázal spolupráci s Mladými lékaři, Mladými praktiky a studentskými spolky. Rozšířila se členská základna na celkový počet 280 členů.  Mezi nejdůležitější projekty, které stávající předsednictvo vypracovalo a uvedlo do praxe, představuje Vize mladý lékárník 2030. Poté převzal slovo dosavadní místopředseda spolku PharmDr. Lukáš Malý, který představil navrhované změny stanov spolku a kandidáty na volené funkce. Jednotlivé změny byly schváleny a na závěr proběhly volby nového vedení, které bude mít následující složení:

Předsednictvo

  • PharmDr. Lukáš Malý – předseda
  • Mgr. Josef Nejedlý – místopředseda
  • PharmDr. David Suchánek
  • Mgr. Pavlína Martínková
  • PharmDr. Denisa Martinová

Revizní komise:

  • Ing. Mgr. Šárka Voříšková

Nové vedení má ambice pokračovat v započatých činnostech spolku. Jako priority si stanovilo oblasti finančního ohodnocení lékárníků, vzdělávání a posílení kompetencí lékárníka v rámci systému poskytování primární i specializované zdravotní péče. Rádi ve svých řadách uvítáme další členy. Proto pokud Vám aktuální situace v lékárenství není lhostejná, registrujte se do našeho spolku, ať už jako aktivní člen do 35 let věku nebo jako náš sympatizant, u kterých věková hranice není omezena.

Za předsednictvo Mladých lékárníků
PharmDr. Lukáš Malý