Předatestační příprava klinických farmaceutů

Ve 3. čísle (7. ročník, 2010) časopisu Edukafarm Farminews vyšel článek „Předatestační příprava klinických farmaceutů, koncepce oboru klinická farmacie“, v němž PharmDr. Daniela Fialová, Ph. D. popisuje současnou situaci týkající se přípravy klinických farmaceutů. Přečíst si ho můžete i zde.

Informace o atestaci

Mladí lékárníci podporují kontinuální vzdělávání v oboru. Jednou z možností, jak se kontinuálně vzdělávat je zařazení do atestační přípravy. Situace kolem získávání atestací je nyní velmi složitá. Mladí lékárníci chtějí podpořit racionalizaci a optimalizaci získávání odborné specializace tak, aby farmaceutům přinesla co nejvíce pro praxi.