Magistraliter víkend na Vysočině

Vnímáte magistraliter přípravu jako nedílnou součást lékárenské péče?

Přijměte pozvání do krásného prostředí Vysočiny! Zapojte se společně s námi do projektu znovuoživení magistraliter přípravy v moderní době, která je stále tolik nezbytná při poskytování individualizované péče pacientům a řešení jejich specifických problémů, tzv. léčbě na míru.

Aktivity Fagronu a Mladých lékárníků směřují k podpoře farmaceutů coby odborníků na individuální péči o pacienty. Snaží se aktivovat lékárníky k činnostem podporujícím odbornost a prestiž lékárenství a k zapojení se do utváření zdravého českého lékárenství. Společný projekt se snaží posilovat nejen vzájemné vztahy mezi farmaceuty, ale také prosazovat větší porozumění s odbornou i laickou veřejností a podporovat společenskou odpovědnost lékárnické profese.

Na těchto základech vznikl nápad společně zorganizovat vzělávací akci se zaměřením na podporu individuální péče v lékárnách a rozvoj magistraliter přípravy. Zúčastněte se tohoto projektu komplexně zaměřeného na rozvoj individualizované péče v lékárnách a vyzkoušejte si i své praktické dovednosti.

Více informací naleznete zde.

Garantované kurzy Odvykání kouření v lékárnách

V těchto dnech probíhají garantované kurzy Odvykání kouření v lékárnách. Jeho cílem je tvorba specializovaných poradenských center odvykání kouření v lékárnách a jejich plnohodnotné zapojení do sítě zdravotnických zařízení, která tyto služby již poskytují. Prvním partnerem ČLnk v projektu je Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT), zastoupená doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc., předsedkyní SLZT a zároveň vedoucí Centra pro léčbu závislosti na tabáku ve VFN na Karlově náměstí v Praze. Druhým partnerem je obecně prospěšná společnost PACE 2015, zastoupená PharmDr. MVDr. Vilmou Vranovou, ředitelkou společnosti.
Garantovaný kurz má nejen prohloubit farmakologické a toxikologické znalosti, ale zejména připravit proškolené lékárníky na motivaci a vedení pacienta, na průběh abstinenčních příznaků a potíží při odvykání kouření. Cílem je také poukázat na rizika kouření u pacientů a pomoci předcházet vážným zdravotním komplikacím. Kurzy jsou komplexní a jsou vysokým přínosem pro odborné poradenství v lékárnách.
PharmDr. Antonín Svoboda

Reakce účastnice kurzu:
Kurz byl veden zkušenými profesionály, a to zábavnou a nenásilnou formou. Obrovskou předností bylo to, že jsme si prostudovaly probíranou tématiku již dopředu, formou e-learningového kurzu. Tedy žádné nudné, zdlouhavé přednášky nebo pasivní přístup. Odnesly jsme si z něho spoustu cenných odborných doporučení a rad, tedy návodů pro naší práci při boji se “zlozvykem” kouření.
Na dvoudenním praktickém kurzu jsme si osvojily veškerou metodiku komunikace s pacientem – kuřákem, otázky i odpovědi jsme si vyzkoušely na praktických případech.
Lektorky dokázaly dokonale zaujmout své posluchače, myslím, že všech cca 20 účastníků bylo se seminářem opravdu spokojených.
PharmDr. Jana Ficnerová

Vítání jara na Trojáku

Drazí přátelé,
zveme vás srdečně na akci pořádanou Spolkem farmaceutů ve Zlíně  v termínu 23. a 24. března 2013 “Vítání jara na Trojáku” v Hostýnských vrších. Akce bude zaměřená na IPLP a bude hodnocena 12-ti body (přislíbeno). Téma přednášek vzniklo na základě zvýšených požadavků, které jsou kladeny na dnešní lékárny v důsledku výpadků HVLP. Máme možnost si vyposlechnout nové trendy individuální přípravy, nové možnosti v obalových materiálech a přípravy nedostatkových léčiv. Nové suroviny na trhu.
Vemte i děti, ať se proběhnou na čerstvém vzduchu 🙂  Snad bude ještě sníh 🙂
Dostupnost ze Zlína je dobrá.

Program a další informace zde.

Ubytování Hotel Na Trojáku, viz ceník mimo sezonu (530–700 Kč  na osobu).

 

Konference Pharmia 2012

Srdečně Vás zveme na 2. celostátní konferenci Pharmia, která se koná 30.11. – 1.12. 2012 v TOP Hotelu Praha.
V průběhu konference vystoupí řada významných odborníků z klinické, lékárenské a manažerské praxe, právníci a ekonomové se zaměřením na problematiku současného lékárenství.
Další informace o programu a průběhu konference sledujte na www.pharmia.cz
Registrujte se již nyní ZDE!
Těšíme se na setkání s Vámi.

Přihlašte se na zajímavé kurzy

Komunikační a psychologické kurzy pro lékárníky
Od září 2012 do konce roku 2012 proběhne 20 kurzů, jejichž cílem je prakticky naučit farmaceuty chápat psychologii pacientů – následně tedy umět reagovat, komunikovat a řešit náročné situace v lékárně. Kurzy jsou celodenní – 9:00 – 17.00 hod. a jsou ohodnoceny 8 body.

Kurzy – Konzultační činnost; Lékárenská péče; Poradenství při změně životního stylu
Odborné vzdělávací kurzy pořádané ČLnK ve spolupráci s PACE a IPVZ. Kurzy jsou celodenní – 9:00 – 17:00 hod a jsou ohonoceny 8 body.

Kurzy probíhají po celé ČR, přihlásit se můžete přes stránky ČLnK, kde najdete i podrobnější informace.

Dny farmaceutické péče II. – Generická substituce v lékárně

Ústav aplikované farmacie FAF VFU Brno pořádá ve spolupráci s vzdělávacím programem PACE 2015 a občanským sdružením Mladí lékárníci druhý ročník Dnů farmaceutické péče, tentokrát věnovaný Generické substituci v lékárně. Akce je garantovaná Českou lékárnickou komorou.

Cílem konference je najít odpovědi na otázky kdy je a kdy není generická substituce vhodná, jak vybrat vhodné generikum a jak to také pacientovi vhodně vysvětlit.

Během konference se budeme prakticky, jasně a stručně věnovat všem aspektům generické substituce – nabídneme Vám průvodce generickou džunglí. Přednášející nás seznámí s platnou legislativou i ekonomickými aspekty substituce, technolog objasní problematiku  bioekvivalence jednotlivých preparátů,  podíváme se na záměnu i z hlediska  klinického, přivítáme zástupce lékařů. Zajímavé jistě budou zkušenosti našich kolegů s nově zavedenou generickou preskripcí na Slovensku.  Stěžejní náplní naší práce je kontakt s pacientem, zařadili jsme proto na odpoledne také blok týkající komunikace s pacientem při záměně léčiv.

Konference je dvoudenní se zaměřením na dvě cílové skupiny – v pátek 7. 9. 2012 proběhne celodenní konference určená zejména pro studenty pátého ročníku a v sobotu 8. 9. 2012 se fakulta otevře lékárníkům.

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškové místnosti (120 míst) je počet přihlášek na sobotní program omezen.

Přihlášky naleznete ZDE.

Konference je bez účastnických poplatků.

Více informací se zde objeví během srpna.

Srdečně se těšíme na setkání s vámi na půdě brněnské fakulty.

Za organizační tým, PharmDr. Alena Petříková