mL na studentských pracovních veletrzích

Stejně jako v minulých letech jsme se rádi zúčastnili studentských pracovních veletrhů, na kterých jsme prezentovali náš spolek a jeho plány v blízké budoucnosti. Ve čtvrtek 18. 4. se hradeckého VBAF zúčastnil David Suchánek a v úterý 23. 4. se brněnského JobFairu zúčastnila Pavlína Martínková.

Desítky studentů jsme seznámili s historií spolku, nedávnými akcemi a především jsme jim představili naši Vizi mladého lékárníka 2030 a vyzvali je k aktivnímu zapojení se a zvýšení zájmu o obor.

Aktualizace Vize 2030

V sobotu 21. 10. 2023 hostila Farmaceutická fakulta v Hradci Králové další ročník konference a sněm spolku Mladých lékárníků na aktuální téma „Doba výpadková a role lékárníka v ní“. V odpoledním programu byla představena aktualizovaná verze dokumentu „Vize mladého lékárníka 2030“, kterou si Vám dovolujeme představit níže:

Pokračovat ve čtení „Aktualizace Vize 2030“

Činnost spolku mL

V uplynulých měsících se představitelé spolku zúčastnili studentských pracovních veletrhů na fakultách v Brně a Hradci Králové, kde představili činnost spolku a snažili se vzbudit zájem o obor u budoucích kolegů. Zároveň představili i vize, které by mohly do budoucna lékárenství posílit v systému zdravotní péče.

19. dubna byl zástupce spolku Mgr. Filip Škarda v pořadu ČT Sama doma, kde se věnovali celý týden celoživotnímu a specializačnímu vzdělávání lékařských pracovníků.

Konference Mladých lékárníků letos bude!

Předsednictvo mL si dovoluje ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně pozvat všechny své členy, sympatizanty, lékárníky a studenty obou fakult na odloženou konferenci, která se konečně uskuteční 14. 5. 2022 v Brně.

Program a základní informace naleznete v přiložené pozvánce níže, letošní novinkou je možnost zvolit si účast prezenční nebo sledovat konferenci online a konečně znovu proběhnou i doprovodné programy.

Akce byla ohodnocena 16 body do celoživotního vzdělávání.

Pokyny k platbě po přihlášení naleznete zde.

mL na studentských veletrzích

I v roce 2021 jsme se rádi zúčastnili studentských pracovních veletrhů, na kterých jsme prezentovali činnosti a plány spolku Mladí lékárníci. V úterý 6. 4. se na brněnský JobFair připojil předseda spolku PharmDr. Stanislav Gregor a ve čtvrtek 8. 4. se hradeckého VBAF zúčastnil místopředseda spolku PharmDr. Lukáš Malý.

Desítky studentů jsme seznámili s již desetiletou historií spolku, nedávnou komunikací se státní správou a především jsme jim představili naši Vizi mladého lékárníka 2030, na které od minulého roku neustále pracujeme a posouváme ji kupředu ve spolupráci s dalšími odbornými organizacemi.