Přeshraniční výdej eRp

V minulých týdnech byl spuštěn přeshraniční výdej eRp, který by měl usnadnit vyzvedávání léků za hranicemi. Aktuálně bychom v ČR měli být schopni vydat eRp z Polska. Jak na to naleznete v návodu zde.

Přehled kandidátů do PS z řad kolegů lékárníků

Sami naříkáme nebo neustále posloucháme, že nemáme zastoupení v Poslanecké sněmovně ČR. Lékařů je tam mnoho, ale lékárník žádný. V pátek a v sobotu nás všechny čekají volby, ve kterých budeme rozhodovat o složení PS na další 4 roky a o tom, kam se bude zdravotnictví včetně lékárenství vyvíjet. A my jako lékárníci máme možnost zvolit preferenčními hlasy (tzv. kroužkováním) svého zástupce z řad kolegů lékárníků.

Kandidáti jsou:

  • PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D., pozice 10, Královéhradecký kraj, SPOLU
  • PharmDr. Robert Šrejma, pozice 17, Olomoucký kraj, PIRÁTI+STAN
  • Štěpán Kulina DiS (farm. asistent), pozice 14, Olomoucký kraj, ČSSD
  • PharmDr. Miloslav Vrzal, pozice 20, kraj Vysočina, KSČM
  • PharmDr. Lenka Frnochová, pozice 26, Středočeský kraj, PŘÍSAHA
  • PharmDr. Elena Nováková, pozice 17, Pardubický kraj, ČSSD
  • PharmDr. Marcela Koupilová, pozice 6, Jihomoravský kraj, PRAMENY

Nejste-li z těchto krajů, není nic jednoduššího než si vyřídit voličský průkaz do středeční 16. hod na vašem místním úřadě a jet odvolit do zvoleného kraje konkrétního kandidáta podle vašich preferencí.

(Pokud jsme na některého z kolegů zapomněli, není to záměrem a rádi doplníme, ozvěte se!)

Stanovisko Mladých lékárníků k rizikům internetového prodeje léků

Mladí lékárníci varují před uzákoněním internetového prodeje léků. Apelují na zákonodárce, odborné společnosti i pacientské organizace, aby zvážili rizika s tím spojená.
Dostupnost lékárenské péče
Dnes disponujeme hustou sítí lékáren, kam se pacienti mohou přijít poradit a konzultovat svojí léčbu. Lékárny se nacházejí v blízkosti ordinací lékařů. Odliv léků z tradičních lékáren povede k jejich zániku. Ohroženy jsou zejména lékárny na malých městech. Zavedením internetového prodeje by došlo ke snížení dostupnosti akutní lékárenské péče v blízkosti pacienta. Takový dopad zcela odporuje snaze Ministerstva zdravotnictví i lékárnické obce tyto lékárny v činnosti udržet.
Rizika nesprávného použití léků
Uvolnění výdeje volně prodejných léčiv přes internet nebylo správným krokem. Nákupní pobídky na internetu nebo prostřednictvím reklamních letáků bez konzultace s lékárníkem mohou vést k nekontrolované samoléčbě, k nevhodným rizikovým kombinacím více léků a v neposlední řadě také k možnému oddálení diagnózy lékařem. V případě uvolnění zásilkového výdeje léčiv na lékařský předpis odpadá odborná kontrola preskripce lékárníkem. Vypouští se poslední článek kontroly medikace před vydáním léku pacientovi. Četné zkušenosti z praxe ukazují, že tato kontrola je nezbytná.
Chybí kontakt s pacientem
Osobní kontakt je při výdeji léčiv nenahraditelný, neboť jen tehdy je možné odpovědně vykonávat kontrolu farmakoterapie. Z okolí pacientů zmizí osoba lékárníka – univerzitně vzdělaného odborníka na léčiva, která bude nahrazena skladníkem ve skladu e-shopové výdejny.
Profesionální zdravotní péče
Jménem sdružení Mladí lékárníci se silně ohrazujeme proti výdeji léků na lékařský předpis prostřednictvím internetu, vyjadřujeme vážné obavy ze snížení dostupnosti i úrovně zdravotní péče v České republice a vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví, zdravotnické odborné společnosti a pacientské organizace k racionálnímu posouzení prospěchu a rizik návrhů obchodních skupin.

PharmDr. Antonín Svoboda, předseda

Celé stanovisko naleznete zde.

Vzděláváte se? Líbí se Vám to?

Cílem dotazníku je zmapovat současnou situaci a Vaše názory na celoživotní vzdělávání lékárníků v České republice.

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás požádat o pomoc při vyplnění dotazníku.

Obdobný dotazník bude také distribuován lékárníkům v Anglii pro účely mezinárodního srovnání. Tento výzkum je realizován ve spolupráci s Ústavem aplikované farmacie Farmaceutické fakulty VFU Brno a má podporu České lékárnické komory (ČLnK) a Mladých lékárníků, o.s.

Velice Vám děkuji, Mgr. Michal Papáček

Vyplnit dotazník nezabere ani 4 minuty Vašeho času.

Publikováno: Rubriky: Ostatní