PharmDr. Lenka Burgetová

Lékárna Olšanka, Praha

Pochází ze Zábřehu na Moravě. Studium na FaF UK v Hradci Králové ukončila v roce 2013. Svoji diplomovou práci vypracovala v rámci programu Erasmus v Tenovus Centre for Cancer Research, Welsh School of Pharmacy, Cardiff University. V letech 2011 – 2012 provozovala Starou lékárnu v Zábřehu. Po studiu nastoupila do soukromé lékárny ve Vysokém Mýtě. V letech 2014 – 2018 pracovala v lékárně Thomayerovy nemocnice v Praze, v tomto období také ukončila specializační vzdělávání v oboru Nemocniční lékárenství a na katedře Farmaceutické technologie FAF UK obhájila rigorózní práci zabývající se oblastí využití nanotechnologií ve farmacii. Podílela se na obnovení OSL Prahy 4, kde byla i členkou představenstva. Pracovala na pozici vedoucí lékárnice v lékárně U Červeného orla a v lékárně Olšanka v Praze. Momentálně je na rodičovské dovolené.

Ráda by díky svému členství v předsednictvu Mladých lékárníků přiložila ruku k dílu k úspěšnému dokončení již započatých dlouhodobých aktivit a byla nápomocná při řešení nynějších nebo budoucích problémů a strastí lékárníků.  Je před námi hodně cílů, zejména stejná výše doplatků a dostupnost všech léků v každé lékárně, spravedlivé ohodnocení lékárníků za jejich odbornou činnost, ať už pracují v jakémkoliv druhu lékárny. Jejím přáním je, aby bylo předsednictvo respektováno a uznáváno při jednání s odpovědnými autoritami o budoucnosti naší krásné profese a jejího poslání.