Konzultační činnost v lékárnách

Mladí lékárníci by se také rádi zapojili do aktivity, která již probíhá v několika českých a moravských lékárnách, je jí poskytování odborných konzultací pacientům v lékárnách. Aby konzultační činnost (KČ) měla garantovanou kvalitu či mohla být v budoucnu hrazena ze zdravotního pojištění, vznikají v současnosti dokumenty, které KČ normalizují – metodické a doporučené postupy.

Metodický postup popisuje správné provádění KČ v lékárně, doporučené postupy slouží jako průvodce farmaceuta konzultací a obsahují množství podnětů a odkazů týkajících se vždy jednoho tématu. Tyto dokumenty lze nalézt na stránkách ČLnK v sekci Pro členy > Doporučené postupy.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání (CV) farmaceutů se řídí Řádem pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory (H-11), ve kterém se píše, že minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu je 90. V textu je dále konkretizováno kolik bodů lze získat za jednotlivé aktivity.

Mladí lékárníci si vytyčili jako jeden z hlavních cílů podporování CV tak, aby byla vždy zaručena vysoká odbornost praktikujících farmaceutů.

Řád pro celoživotní vzdělávání členů ČLnK

Kde se vzdělávat čtěte zde.

Informace o atestaci

Mladí lékárníci podporují kontinuální vzdělávání v oboru. Jednou z možností, jak se kontinuálně vzdělávat je zařazení do atestační přípravy. Situace kolem získávání atestací je nyní velmi složitá. Mladí lékárníci chtějí podpořit racionalizaci a optimalizaci získávání odborné specializace tak, aby farmaceutům přinesla co nejvíce pro praxi.

Mladí lékárníci představeni na XX. sjezdu delegátů ČLnK

Mladí lékárníci byli představeni i na XX. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal ve dnech 5.-6. 11. 2010 v Benešově u Prahy. Zakládající členové ML se mimojiné setkali s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. Třešničkou na dortu bylo zvolení Mgr. Antonína Svobody do představenstva ČLnK.

zleva: PharmDr. Pepa Vaníček, PharmDr. Drahomíra Kubíková, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., PharmDr. Alena Petříková, Mgr. Antonín Svoboda

Antibiotický týden v prostředí lékáren

Mladí lékárníci podporují Antibiotický týden v prostředí lékáren.

Koná se v lékárnách od 22. do 26. listopadu 2010.
Prosím, přihlaste se nejlépe nyní, aby Vám včas přišly do lékárny edukační materiály (plakát a letáky). Přihlašování na stránkách Komory.
Pokud máte zájem se o něm dovědět víc a zapojit se, pokračujte tímto odkazem. Pokliknutí na logo se dostanete na stránky se všemi potřebnými informacemi. Zde jsou informace pro veřejnost.

Co to pro vás znamená, když se přihlásíte?
Dostanete do lékárny plakát a letáky pro pacienty (příští týden). De facto budete dělat to, co obvykle – radit pacientům, jak brát ATB, vysvětlovat, že ATB nejsou volně prodejné a ani nejsou na chřipku, atd;-). Bude fajn, když se do toho zapojí co nejvíc lékáren, ať pacienti vidí že lékárníkům nejde jenom o peníze;-).

Jistě nebude od věci udělat si menší osobní generálku vědomostí prostudováním nějakého vhodného materiálu. Zároveň na stránkách Komory jsou pro vás připravené doporučené postupy (užívání ATB, …) a dispenzační minima.
Nezapomeňte, že vše podstatné pro správné užívání antibiotik je uvedeno v SPC daných přípravků (ATC skupiny J01 a D06). Zapařte si AISLP!

A poslední věc – ostatní Mladí lékárníci budou kampaň propagovat v regionálních novinách – článek je hotov, stačí poslat do redakcí. Pokud byste nám chtěli pomoct a zapojit se, napište sem, prosím.

Nepromarněte tuto skvělou příležitost, jak ukázat veřejnosti prospěšnost a připravenost lékárníků.

Díky, že vám to není jedno:-)

Rosteme…

Pokud nám chcete pomoci, můžete nám poslat svoje nápady a postřehy na jejich zlepšení. Co by měli podle vás Mladí lékárníci řešit? Co byste se chtěli dozvědět na těchto stránkách? Svoje nápady pište na jeden z kontaktů nebo na zeď skupiny Mladí lékárníci na Facebooku.