PharmDr. Stanislav Gregor

Ústavní lékárna IKEM

V roce 2013 dokončil magisterské studium na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Poté krátce působil v řetězcové lékárně ve Svitavách a soukromé lékárně ve Vysokém Mýtě. Od března roku 2014 pracuje v nemocniční lékárně v IKEMu. Atestaci z nemocničního lékárenství získal v roce 2017. V současnosti působí částečně jako klinický farmaceut na klinice kardiovaskulární chirurgie a jako nemocniční lékárník ve výdejně pro veřejnost. Věnuje se přednáškové, publikační a vědecké činnosti. Podílel se na znovuoživení OSL Praha 4, ve kterém vykonává funkci předsedy.

Lékárenství se v současné době nachází v nelehké situaci. Jako každý obor prochází určitým vývojem, který však nemusí být ku prospěchu lékárníků. Proto je nezbytné na aktuální situaci reagovat a podílet se na těchto změnách. V Předsednictvu mL se vytvořila skupinka 5 mladých lékárníků, kterým není aktuální situace lhostejná  a jsou ochotni pracovat. Je proto velikou ctí stát v jejich čele. Mladí lékárníci by měli být slyšet, měli by se snažit zlepšit si svoje pracovní podmínky a měli by bojovat za udržení odbornosti.  Hlavním cílem by proto mělo být navázat spolupráci s odpovědnými institucemi a přispět ke zlepšení postavení lékárníků ve společnosti.