Krátká zpráva ze zasedání Výboru pro zdravotnictví 19.1.2011

Hlavním tématem byla diskuze o důsledcích a následných krizových opatření po odchodu lékařů zapojených do výzvy “Děkujeme, odcházíme” k 1. březnu tohoto roku. Ministr zdravotnictví Heger bere situaci velmi vážně a spolu s řediteli nemocnic hledá krizová řešení. Ministr oznámil, že nemá možnost splnit plné požadavky LOK ihned, jejíž nátlakový způsob považuje za krajně nevhodný. Lékařů ve výpovědi je asi 10%, čímž by celkový počet lékařů neklesl pod úroveň z roku 2000. Hlavní problém však spočívá v jejich nerovnoměrném rozložení dle geografických nebo oborových kritérií. Týká se některých krajů (nejkritičtější je stav na Vysočině) a oborů (neonatalogie, anesteziologie). Ministerstvo hledá řešení ve formě systémových reforem. Brzké předložení reformních kroků požaduje i Výbor pro zdravotnictví PS ČR. Při diskuzi zazněly různé názory a slovní přestřelky, zejména politické povahy. Ministr Rath, ač ještě nedávno štědře rozdával peníze kompenzující regulační poplatky, nemá v rozpočtu kraje žádné prostředky, které by částečně mohly uspokojit lékaře krajských nemocnic. Prezident ČLK Kubek oznámil, že plně podporuje výzvu odcházejících lékařů. Jako nutnou požaduje dotaci 3 miliard na platy nemocničních lékařů. Řešení vidí v převodu peněz ze zdravotních pojišťoven a snížením cen dosud nezrevidovaných léků o 15% bez širších ohledů na případný dopad na dostupnost těchto léků pro české pacienty.
Ačkoli požadavky nemocničních lékařů lze chápat jako odůvodněné, není možné dle mého názoru akceptovat takový nátlak, kterým si berou české občany za rukojmí. Pro finanční přilepšení není možné vystavovat v ohrožení lidské životy. Tuto základní skutečnost si bohužel nepřipouští protestující lékaři ani levicoví politici, kteří vyjádřili s takto koncipovanou nátlakovou akcí souhlas. Překvapující jsou pro mě i stanoviska zástupců Svazu pacientů, kteří se řídí spíše politickými protivládními sympatiemi než ochranou českých pacientů.

Ačkoli plně podporujeme finanční ohodnocení kolegů mladých lékařů, je pro nás nepřijatelné, aby pro finanční přilepšení bylo ohroženo zdraví a životy občanů ČR.

S pozdravem
Tonda Svoboda