Garantované kurzy Odvykání kouření v lékárnách

V těchto dnech probíhají garantované kurzy Odvykání kouření v lékárnách. Jeho cílem je tvorba specializovaných poradenských center odvykání kouření v lékárnách a jejich plnohodnotné zapojení do sítě zdravotnických zařízení, která tyto služby již poskytují. Prvním partnerem ČLnk v projektu je Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT), zastoupená doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc., předsedkyní SLZT a zároveň vedoucí Centra pro léčbu závislosti na tabáku ve VFN na Karlově náměstí v Praze. Druhým partnerem je obecně prospěšná společnost PACE 2015, zastoupená PharmDr. MVDr. Vilmou Vranovou, ředitelkou společnosti.
Garantovaný kurz má nejen prohloubit farmakologické a toxikologické znalosti, ale zejména připravit proškolené lékárníky na motivaci a vedení pacienta, na průběh abstinenčních příznaků a potíží při odvykání kouření. Cílem je také poukázat na rizika kouření u pacientů a pomoci předcházet vážným zdravotním komplikacím. Kurzy jsou komplexní a jsou vysokým přínosem pro odborné poradenství v lékárnách.
PharmDr. Antonín Svoboda

Reakce účastnice kurzu:
Kurz byl veden zkušenými profesionály, a to zábavnou a nenásilnou formou. Obrovskou předností bylo to, že jsme si prostudovaly probíranou tématiku již dopředu, formou e-learningového kurzu. Tedy žádné nudné, zdlouhavé přednášky nebo pasivní přístup. Odnesly jsme si z něho spoustu cenných odborných doporučení a rad, tedy návodů pro naší práci při boji se „zlozvykem“ kouření.
Na dvoudenním praktickém kurzu jsme si osvojily veškerou metodiku komunikace s pacientem – kuřákem, otázky i odpovědi jsme si vyzkoušely na praktických případech.
Lektorky dokázaly dokonale zaujmout své posluchače, myslím, že všech cca 20 účastníků bylo se seminářem opravdu spokojených.
PharmDr. Jana Ficnerová

Lékárníci-překupníci

Poslední dobou se celkem často v médiích objevují případy lékárnic a lékárníků (I,II,III,IV,V) u kterých byly odhaleny nehorázně veliké prodeje LP obsahujících pseudoefedrin.

Dopadení často argumentují tím, že nevěděli, na co byly dané LP použity atp. Myslíte, že může lékárník vykonávat správně své povolání s takovými (ne)znalostmi? Má se komora důsledně postarat o vyloučení svých členů s podobným jednáním? Diskutujte ve vlákně: Lékárníci a společnost > Zneužívání léků > Lékárník-překupník.

Vyjádření občanského sdružení Mladí lékárníci k výdeji LP s obsahem pseudoefedrinu

Jako Mladí lékárníci zásadně odmítáme výdej léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu skupinám obyvatel, kteří jej zneužívají k nelegálním činnostem.  Takové jednání není v souladu s Etickým kodexem ČLnK a značně poškozuje profesi lékárníka. Vědomé nedodržování Etického kodexu by mělo být sankcionováno a to se také budeme snažit prosadit.

za mL, o.  s.

Mgr. Veronika Šumpichová a PharmDr. Drahomíra Kubíková

Akce mL proti pseudoefedrinu pokračuje

Sběr argumentů, proč by přípravky obsahující pseudoefedrin měly být v lékárnách dostupné pouze na lékařský předpis, pokračuje v diskuzním fóru mL.

Děkujeme všem, kdo již přispěli a prosíme všechny, kteří ještě mají k tématu co napsat, aby navštívili vlákno: ‚Lékárníci a společnost > Pseudoefedrin > Akce ML proti zneužívání pseudoefedrinu‘ a zanechali tam svůj příspěvek.

mL

Akce ML proti zneužívání pseudoefedrinu

Mladí lékárníci chtějí aktivně ukázat, že nesouhlasí se zneužíváním léčivých přípravků k výrobě drog. Pokud máte stejný názor a chcete nás podpořit, přispějte zde (odkaz byl odpojen dne 16. 1. 2011 – přispět můžete v diskuzi mL: Lékárníci a společnost > Pseudoefedrin > Akce ML proti zneužívání pseudoefedrinu).

Velmi dobrý obrázek o problematice zneužívání pseudoefedrinu si můžete udělat přečtením tohoto dokumentu.