Garantované kurzy Odvykání kouření v lékárnách

V těchto dnech probíhají garantované kurzy Odvykání kouření v lékárnách. Jeho cílem je tvorba specializovaných poradenských center odvykání kouření v lékárnách a jejich plnohodnotné zapojení do sítě zdravotnických zařízení, která tyto služby již poskytují. Prvním partnerem ČLnk v projektu je Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT), zastoupená doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc., předsedkyní SLZT a zároveň vedoucí Centra pro léčbu závislosti na tabáku ve VFN na Karlově náměstí v Praze. Druhým partnerem je obecně prospěšná společnost PACE 2015, zastoupená PharmDr. MVDr. Vilmou Vranovou, ředitelkou společnosti.
Garantovaný kurz má nejen prohloubit farmakologické a toxikologické znalosti, ale zejména připravit proškolené lékárníky na motivaci a vedení pacienta, na průběh abstinenčních příznaků a potíží při odvykání kouření. Cílem je také poukázat na rizika kouření u pacientů a pomoci předcházet vážným zdravotním komplikacím. Kurzy jsou komplexní a jsou vysokým přínosem pro odborné poradenství v lékárnách.
PharmDr. Antonín Svoboda

Reakce účastnice kurzu:
Kurz byl veden zkušenými profesionály, a to zábavnou a nenásilnou formou. Obrovskou předností bylo to, že jsme si prostudovaly probíranou tématiku již dopředu, formou e-learningového kurzu. Tedy žádné nudné, zdlouhavé přednášky nebo pasivní přístup. Odnesly jsme si z něho spoustu cenných odborných doporučení a rad, tedy návodů pro naší práci při boji se „zlozvykem“ kouření.
Na dvoudenním praktickém kurzu jsme si osvojily veškerou metodiku komunikace s pacientem – kuřákem, otázky i odpovědi jsme si vyzkoušely na praktických případech.
Lektorky dokázaly dokonale zaujmout své posluchače, myslím, že všech cca 20 účastníků bylo se seminářem opravdu spokojených.
PharmDr. Jana Ficnerová