Magistraliter v dermatologii

Na září pro Vás ve spolupráci se společností FAGRON chystáme další řadu seminářů, tentokrát se zaměřením na dermatologii. Mezioborový seminář Magistraliter v dermatologii je určen pro farmaceuty a lékaře. Tento celodenní seminář se uskuteční v Brně v Hotelu International (12. 9. 2014) a Praze v IKEMu (26. 9. 2014) od od 9 do 17 hodin.
Program

  • Nejčastější diagnózy u hospitalizovaných pacientů a jejich magistraliter zevní léčba (MUDr. Linda Vavříková) (pražský seminář)
  • Využití magistraliter v terapii nejčastějších diagnóz v praxi dermatologa (MUDr. Jana Malachová) (brněnský seminář)
  • Dermatologie v pediatrii – nové možnosti, náhrady obsolentních receptur (MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.)
  • Nový krémový základ Basiscreme, receptury (PharmDr. Jan Hašek)
  • Technologické aspekty přípravy IPLP-příklady inkompatibilit, možné náhrady HVLP do IPLP (PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.)
  • Nové suroviny / Antiinfektiva pro topické použití – nové možnosti (antiseptika, antibiotika, antimykotika) (PharmDr. Jan Hašek)
  • Latanoprost – novinka v dermatologii, Pentravan – transdermální krémový základ (PharmDr. Jana Mašlárová)
  • Kortikoidy (MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková)

Přihlašovat se můžete na adrese fagronacademy@fagron.cz.
Uvádějte své jméno a ID v ČLnK, název a adresu zdravotnického zařízení.
Vaše účast Vám bude potvrzena zpět na Váš email.
Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu kongresového sálu.
Seminář není zpoplatněn. Bodové ohodnocení za seminář bude doplněno.

Pozvánka

Budeme se těšit na setkání!
PharmDr. Antonín Svoboda

Zpráva z Magistraliter víkendu na Vysočině

O víkendu 31.května a 1. června se uskutečnil v hotelu Luna poblíž Ledče nad Sázavou dvoudenní seminář „Magistraliter víkend na Vysočině“, pořádaný Mladými lékárníky ve spolupráci s firmou Fagron. Cílem semináře byla podpora rozvoje znalostí i dovedností ve správné laboratorní přípravě s ohledem na práci s novými surovinami a základy a schopnost aktivně nabídnout IPLP lékařům k rozšíření možností léčby pacientů. Nové substance byly představeny v kontextu farmakoterapie onemocnění – v našem případě byla představena léčba orofaryngeální kandidózy. Byly uvedeny technologické aspekty přípravy nejen u nových substancí, byly představeny rovněž nové základy (velké oblibě se těšil např. na cremor basalis), včetně vysoce inovativních transdermálních základů pro lokální i systémové vstřebání léčiv. Účastníci semináře byly do technologických aspektů interaktivně zapojeni díky workshopu s ukázkou inkompatibilit – včetně takových, které okem nejsou natolik zřejmé, ovšem při použití krému na ruku byly zřetelné nevyhovující vlastnosti přípravku.
Kvalitní lékárenská příprava je odbornou specifickou činností lékáren a jsem rád, že za poslední roky zaznamenává obrovský krok dopředu díky novým substancím a recepturám, díky kolegům, kteří k tomuto rozvoji mají velkou zásluhu a kteří byli také lektory tohoto semináře – PharmDr. Zbyněk Sklenář, Mgr. Kateřina Horáčková a PharmDr. Jan Hašek.
Rád bych vyjádřil přesvědčení, že víkendový seminář byl ku prospěchu i potěšení účastníků. Zatímco hladina přilehlého rybníku byla po celý víkend velmi poklidná, věřím že seminářem jsme rozčeřily vlny zájmu o magistraliter přípravu v lékárnách a že ve spolupráci s firmou Fagron uskutečníme další semináře s podobnou náplní.

Za Mladé lékárníky

PharmDr. Antonín Svoboda

Magistraliter víkend na Vysočině

Vnímáte magistraliter přípravu jako nedílnou součást lékárenské péče?

Přijměte pozvání do krásného prostředí Vysočiny! Zapojte se společně s námi do projektu znovuoživení magistraliter přípravy v moderní době, která je stále tolik nezbytná při poskytování individualizované péče pacientům a řešení jejich specifických problémů, tzv. léčbě na míru.

Aktivity Fagronu a Mladých lékárníků směřují k podpoře farmaceutů coby odborníků na individuální péči o pacienty. Snaží se aktivovat lékárníky k činnostem podporujícím odbornost a prestiž lékárenství a k zapojení se do utváření zdravého českého lékárenství. Společný projekt se snaží posilovat nejen vzájemné vztahy mezi farmaceuty, ale také prosazovat větší porozumění s odbornou i laickou veřejností a podporovat společenskou odpovědnost lékárnické profese.

Na těchto základech vznikl nápad společně zorganizovat vzělávací akci se zaměřením na podporu individuální péče v lékárnách a rozvoj magistraliter přípravy. Zúčastněte se tohoto projektu komplexně zaměřeného na rozvoj individualizované péče v lékárnách a vyzkoušejte si i své praktické dovednosti.

Více informací naleznete zde.

Nový web: magistraliter.cz

Mladí lékárníci s radostí uvítali informaci o vzniku nového webu www.magistraliter.cz. 13. září 2011 o tom informovali jeho administrátoři Mgr. MVC. Kateřina Horáčková a PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D. Cíle a záměry celého projektu si můžete přečíst v následujícím dopise. Zapojte se i vy!