Postřehy ze Sjezdu ČLnK konaného 4. – 5. 11. 2016

Je tomu měsíc od konání Sjezdu České Lékárnické Komory. Zde k němu uveřejňujeme stanovisko Mladých lékárníků.
S požadavky Sjezdu se ve většině bodech ztotožňujeme, zklamáním bylo nepřijetí navrhované podmínky plnění celoživotního vzdělávání pro udělení licence vedoucího lékárníka.

za mL, z. s. PharmDr. Antonín Svoboda, předseda

Průzkum mezi mladými lékárníky

Dovolujeme si vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který si klade za cíl, zjistit, co v současnosti nejvíc pálí (nejen) mladé lékárníky. Věnujte prosím několik málo minut jeho vyplnění. Výsledek šetření použijeme jako podklad pro Sjezd Mladých lékárníků, který proběhne 10. října 2015 v Hradci Králové.

Děkujeme

Antonín Svoboda a Pepa Vaníček

Mladí Lékárníci na Sjezdu ČLnK

Letošní Sjezd České Lékárnické Komory (ČLnK) byl velmi důležitý, protože delegáti Okresních sdružení lékárníků volili nové vedení ČLnK a směr, kterým se ČLnK bude ubírat v dalším období. Mladí Lékárníci požadují v oboru silné místo odborného a komunikačně dovedného lékárníka. V systému zdravotnictví vnímají důležité místo nezávislých veřejných lékáren a povolání lékárníka jako povolání svobodné a nezávislé. Ve všech typech lékáren musí být lékárník tím nezávislým odborníkem poskytující kvalitní lékárenskou péči. Přestože tyto teze některým provozovatelům zní odborářsky, vnímáme silnou pozici lékárníka jako nezbytnou pro rozvoj našeho oboru i jeho finanční ocenění. Jsme přesvědčeni, že tyto teze se i provozovatelům lékáren odmění v dobré budoucnosti. Proto se i mezi Mladými Lékárníky najdou mladí provozovatelé, kteří nesou zodpovědnost nejen za vlastní odbornou činnost, ale také za provoz celého lékárenského zařízení po odborné i ekonomické stránce.

Účast Mladých Lékárníků na Sjezdu ČLnK považujeme za úspěšnou. Jsou příslibem rozvoje a budoucnosti našeho oboru. Stále slýcháme o nečinnosti lékárníků nebo „Komory“. Mladí Lékárníci přicházejí s opačným – se zájmem o náš obor, jeho odbornou i ekonomickou perspektivu a respektovanou pozici v systému zdravotnictví s důrazem na profesní organizaci (ČLnK). Proto jsme také podpořili vytvoření druhého volného úvazku farmaceuta v práci pro profesní organizaci. Posílení České Lékárnické Komory a její akceschopnosti uvnitř i navenek považujeme za nezbytné. Ve volbách do vrcholných orgánů ČLnK byli Mladí Lékárníci zastoupeni více kandidáty. V čestné radě zasedne PharmDr. Miroslav Koška a v Představenstvu PharmDr. Alena Petříková. I další kandidáti byli jen těsně pod hranicí zvolení. Cílem Mladých lékárníků nebylo a není velká personální obměna, cílem je nabídnout naši aktivitu a postupné zapojení se do činností profesní organizace a kontinuální výměna zkušeností.

Věříme v plodnou činnost našich zvolených kandidátů. Prezidentem ČLnK byl zvolen PharmDr. Lubomír Chudoba a do Představenstva většina osobností, kterých si upřímně vážíme. Nové vedení je pro nás zárukou udržení správného kurzu vpřed. Věříme v dobrou budoucí spolupráci mezi Mladými Lékárníky a vedením České Lékárnické Komory.

Ve Znojmě dne 8. 11. 2011

PharmDr. Antonín Svoboda

předseda Mladí Lékárníci, o. s.

Výzva Mladých lékárníků k účasti na volebních schůzích OSL

Jako každý rok i letos se v okresech po celé ČR budou konat Okresní shromáždění lékárníků, na účasti všech členů ČLnK bude tento rok záležet o něco více než v jiných obdobích. Kromě běžných důvodů proč se zúčastnit:

  • setkání s ostatními kolegy, předání zkušeností a poznatků z praxe
  • možnost poslat delegáta ze svého OSL na sjezd a vyjádřit se osobně k aktuálním záležitostem v oboru (volí se 1 delegát na 50 členů OSL, přihlásit se může každý)
  • chlebíčky, štrůdly, koláčky, kafíčko, džusík:-)

bude letos i několik důvodů speciálních:

  • zápis počtu bodů získaných v právě ukončeném 3letém cyklu celoživotního vzdělávání (letos poprvé bude počet dosažených kreditů zveřejněn na webu komory)
  • volby do představenstva Okresního sdružení lékárníků
  • delegáti letos volí do nového 4letého období představitele komory – prezidenta, představenstvo, Čestou radu a Revizní komisi.

Závěrem už jen shrnutí a výzva pro mladé lékárníky. Nepřítomností na Okresním shromáždění lékárníků můžeme znemožnit činnost někomu jinému, kdo se chce aktivně zapojit do dění v komoře. Aby bylo OSL usnášeníschopné a mohlo vyslat delegáty s možností hlasování, potřebuje nadpoloviční účast členů. Mladé lékárníky jistě podpoří vyjádření jednoho ze současných členů představenstva komory: to, že je někdo starší a zkušenější, neznamená, že bude jednat nebo pracovat líp; pokud chci, aby se něco dělo nebo změnilo, musím to udělat já nebo se na tom podílet. Takže budoucnost českého lékárenství je v našich rukách, můžeme ovlivnit podmínky naší profese, které se budeme věnovat příštích 40 let.

Mladí lékárníci, o. s.

Mladí lékárníci představeni na XX. sjezdu delegátů ČLnK

Mladí lékárníci byli představeni i na XX. sjezdu delegátů ČLnK, který se konal ve dnech 5.-6. 11. 2010 v Benešově u Prahy. Zakládající členové ML se mimojiné setkali s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. Třešničkou na dortu bylo zvolení Mgr. Antonína Svobody do představenstva ČLnK.

zleva: PharmDr. Pepa Vaníček, PharmDr. Drahomíra Kubíková, doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., PharmDr. Alena Petříková, Mgr. Antonín Svoboda