Odkazy a spolupráce

Česká lékárnická komora

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně


Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

Spolek českých studentů farmacie

Unie studentů farmacie

EDUCOMM

Lékárnické kapky

Lékárnice maminky

Magistraliter

Grémium majitelů lékáren