Podzimní konference spolku mL

BUDE! Akce proběhne v sobotu 12. října v Brně. Zároveň po akci proběhne volební sněm spolku na další dvouleté období. Zájemci o účast ve vedení spolku nebo pomoc s aktivitami spolku se mohou obrátit na email mladilekarnici(at)gmail(dot)com.

mL na studentských pracovních veletrzích

Stejně jako v minulých letech jsme se rádi zúčastnili studentských pracovních veletrhů, na kterých jsme prezentovali náš spolek a jeho plány v blízké budoucnosti. Ve čtvrtek 18. 4. se hradeckého VBAF zúčastnil David Suchánek a v úterý 23. 4. se brněnského JobFairu zúčastnila Pavlína Martínková.

Desítky studentů jsme seznámili s historií spolku, nedávnými akcemi a především jsme jim představili naši Vizi mladého lékárníka 2030 a vyzvali je k aktivnímu zapojení se a zvýšení zájmu o obor.

MEDIDAYS 2024

2. ročník jedinečné akce ve spolupráci spolků Mladých lékařů a Mladých lékárníků plný diskuzí, workshopů, přednášek a pracovních příležitostí.

Aktualizace Vize 2030

V sobotu 21. 10. 2023 hostila Farmaceutická fakulta v Hradci Králové další ročník konference a sněm spolku Mladých lékárníků na aktuální téma „Doba výpadková a role lékárníka v ní“. V odpoledním programu byla představena aktualizovaná verze dokumentu „Vize mladého lékárníka 2030“, kterou si Vám dovolujeme představit níže:

Pokračovat ve čtení „Aktualizace Vize 2030“

Činnost spolku mL

V uplynulých měsících se představitelé spolku zúčastnili studentských pracovních veletrhů na fakultách v Brně a Hradci Králové, kde představili činnost spolku a snažili se vzbudit zájem o obor u budoucích kolegů. Zároveň představili i vize, které by mohly do budoucna lékárenství posílit v systému zdravotní péče.

19. dubna byl zástupce spolku Mgr. Filip Škarda v pořadu ČT Sama doma, kde se věnovali celý týden celoživotnímu a specializačnímu vzdělávání lékařských pracovníků.

Mladí lékárníci a Mladí lékaři mají zájem určovat trend diskuze ve zdravotnictví. Akce MEDIDAYS 2023 byla unikátní kvalitou obsahu i skladbou hostů.

Ve dnech 20. – 21. ledna 2023 se uskutečnila unikátní akce Medidays 2023.

Historicky první ročník akce zahájili garanti konference MUDr. Martin Kočí, předseda Mladých lékařů, a PharmDr. Lukáš Malý, předseda Mladých lékárníků, spolu s náměstkem ministra zdravotnictví Bc. Josefem Pavlovicem.

V hlavním konferenčním sále pak vřelé projevy vystřídala první panelová diskuze. V průběhu dvou konferenčních dnů se jich uskutečnilo celkem 10, přičemž se diskutovalo nejen o trýznivých tématech zdravotnictví (jakými dozajisté specializační vzdělávání či digitalizace je), ale věnovali jsme se i těm inspirativním – například zdravotnickým misím či kariérní změně ve zdravotnictví.

Pokračovat ve čtení „Mladí lékárníci a Mladí lékaři mají zájem určovat trend diskuze ve zdravotnictví. Akce MEDIDAYS 2023 byla unikátní kvalitou obsahu i skladbou hostů.“