Mladí lékárníci zvolili nové vedení

V sobotu 18. 5. 2019 proběhl po XXI. Konferenci mladých lékárníků v Opavě volební sněm předsednictva spolku Mladí lékárníci, z.s. pro následné dvouleté období.

Po úvodním slovu zakladatele spolku PharmDr. Antonína Svobody proběhla diskuze na téma „Perspektiva mladých lékárníků“ za účasti PharmDr. Stanislava Havlíčka a Mgr. Michala Hojného. Byly diskutovány základní problémy mladých lékárníků – dlouhodobě špatně nastavený systém financování lékárenské péče a s tím spojený nedostatečný nárůst mezd v porovnání s ostatními segmenty zdravotnické péče. Dále bylo upozorněno na nedostatky specializačního vzdělávání, kdy lékárníci nemohou plnit své povinnosti, neboť nebyly včas vydány příslušné vzdělávací programy. V současné době čeká na vypsání odpovídajících kurzů několik desítek, ne-li stovek lékárníků a výrazně se tak prodlužuje doba dosažení specializace a případné možnosti vedení lékárny. Další diskutovanou oblastí bylo posílení kompetencí lékárníka. Jako pozitivní se v tomto slova smyslu jeví plánovaný lékový záznam pacienta. Lékárníci by měli mít jednoznačně přístup do tohoto systému. Budou tak moci uplatňovat svoji vysokou odbornost a přispět ke zkvalitnění celkové péče. Pokračovat ve čtení “Mladí lékárníci zvolili nové vedení”

Volební sněm spolku

Na vědomost se dává, že v sobotu 18. 5. proběhne od 13 hod v Opavě sněm spolku Mladých lékárníků. Na programu bude aktuální dění a především volby do vedení spolku na další období. Další informace očekávejte ve svých emailových schránkách zadaných při registraci do spolku. Sněm navazuje na Konferenci mladých lékárníků, která se koná v Opavě od pátečního odpoledne, více informací na stránkách Komory.

Jak na eRecept?

Dostali jste poprvé eRecept do ruky a nevíte jak na něj? Není třeba se čehokoliv obávat. Zde sdílíme ucelený návod, jak ideálně postupovat: http://bit.ly/erecepty-rychleji.
Lékárny jsou zdravotnická zařízení, prosíme, buďte v nich slušní a trpěliví.

PF 2019

Předsednictvo Mladých lékárníků přeje všem členům a sympatizantům klidné vánoční svátky a mnoho sil do nového roku plného změn!

1. jednání Pracovní skupiny pro lékárenství

Čeká Vás kontrola SÚKL a vy horečnatě přemýšlíte, kde zjistit, zda vaše lékárna splňuje vše potřebné? Nebo už máte po kontrole a lámete si hlavu s vypořádáním připomínek nebo čekáte na Protokol o kontrole?

Máme pro vás do budoucna skvělou zprávu. Vše nasvědčuje tomu, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je nyní otevřen dialogu. Důkazem toho byla i konstruktivní zářijová schůzka zástupců úřadu a představitelů organizací zastupujících lékárníky. Pokračovat ve čtení “1. jednání Pracovní skupiny pro lékárenství”

Mladí lékárníci navštívili ředitelku SÚKL Mgr. Irenu Storovou

Dne 4. 9. 2018 navštívil PharmDr. Aleš Novosád předseda Mladých lékárníků, ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irenu Storovou.
Předmětem této schůzky byla snaha projednat aktuální témata z oblasti lékárenství a farmacie, které považujeme jako Mladí lékárníci za stěžejní. Jednalo se především o otázky k eReceptu, kontroly SÚKL na lékárnách a možnosti další spolupráce.
Jednání probíhalo v poklidném a přátelském duchu. Téma kontrol na lékárnách jsme probrali pouze okrajově. SÚKL sestavuje pro tuto problematiku zcela novou pracovní skupinu, které budou Mladí lékárníci také součástí. Proto se v brzké době můžeme těšit na další setkání. Při schůzce jsme podrobně probrali možnosti užší spolupráce, které by nám mohla pomoci například v zodpovězení některých otázek, které se často objevují ve Facebookové skupině Mladí lékárníci a těžko se k nim hledají odpovědi. Do konce roku 2018 by měly být podmínky společné kooperace nastaveny a nadefinovány. Dále jsme probírali téma eReceptu. Předali jsme paní ředitelce tabulku s připomínkami ohledně provozních náležitostí eReceptu, které by práci s eRecepty ulehčili a usnadnili. Probírali jsme také statistické údaje, které říkají, že vydané SMS s identifikátorem eReceptu již přesáhly číslo 300 tisíc a bylo vydáno téměř 50 tisíc eReceptů, které byly pacientům zaslány do emailů. Zmínili jsme také problematiku vyhrazených léčiv, která ovšem ve vlivu dalších důležitějších otázek, jako jsou změny zákona O léčivech apod., nejsou aktuální.

mL u ministra zdravotnictví

V pátek 16. 3. 2018 navštívilo předsednictvo Mladých lékárníků ministerstvo zdravotnictví, kde se setkalo s ministrem Adamem Vojtěchem a náměstkem Filipem Vrubelem. Mladí lékárníci předali na této schůzce materiál, v němž jsou obsaženy pro mL klíčová témata – vzdělávání, financování, e-Health a kompetence lékárníka.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde a předkládaný materiál zde.

Pokračovat ve čtení “mL u ministra zdravotnictví”