Mladý lékárník 2030

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

spolu s přáním pohodových vánočních svátků bychom Vám chtěli představit naše plány nejen do blížícího se nového roku. Jedná se o vytvoření vize s názvem: „Mladý lékárník 2030“. Dovolujeme si trochu se zasnít, kam by lékárenství mohlo v příštím desetiletí směřovat. Mladý lékárník by v roce 2030 měl očkovat, měl mít možnost preskripce chronicky užívané medikace kompenzovaným pacientům, měl by být nepostradatelnou součástí zdravotnického segmentu, měl by být zapojen do celé řady screeningových programů a v neposlední řadě by měl být aktivně vyhledáván pacienty pro odborné rady. Pokračovat ve čtení “Mladý lékárník 2030”

Podzimní konference mL v Hradci Králové

Oživení spolku se stalo jednou z hlavních priorit nově zvoleného předsednictva Mladých lékárníků, proto se uspořádání konference ještě v letošním roce jevilo jako jasná volba. Vybrat termín tak, aby nezasáhl do termínu jiné akce, se ukázalo jako nadlidský úkol. Tímto bychom se chtěli omluvit klinickým farmaceutům, že se naše konference kryla s 9. kongresem ČOSKF, nicméně vzhledem k podzimu nabytému jinými akcemi, opravdu nešlo vybrat jiné datum. Pokračovat ve čtení “Podzimní konference mL v Hradci Králové”

Podzimní konference Mladých lékárníků

AKTUALIZACE: Akce byla ohodnocena 18 body do CV!

Předsednictvo mL si dovoluje ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou pozvat všechny své členy, sympatizanty a studenty na podzimní konferenci, která se uskuteční 12. – 13. 10. v prostorách Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Předběžný program a základní informace naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlášení na akci ZDE do 6.10.2019

Mladí lékárníci u ministra zdravotnictví

Zástupci předsednictva mL se ve čtvrtek 18. 7. setkali s ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA a jeho náměstkem Mgr. Filipem Vrubelem. Na úvod došlo k představení nově zvolených členů. Pan ministr vyjádřil potěšení nad pestrostí nově zvoleného předsednictva, ve kterém jsou zastoupeni lékárníci z nemocniční, soukromé nebo řetězcové lékárny a firmy zabývající se magistraliter přípravou. Pokračovat ve čtení “Mladí lékárníci u ministra zdravotnictví”

Mladí lékárníci se těší na lékový záznam

Mladí lékárníci lékový záznam pacienta vítají. Věří, že díky němu budou moci plně využívat své znalosti a přispět tak ke zkvalitnění zdravotní péče o pacienta.

Tématem letošního Dne lékáren, který se koná 20. června, je lékový záznam pacienta. Tato novinka vycházející z předkládané novely zákona o léčivech by měla začít fungovat od příštího roku. Lékový záznam přináší pro pacienty mnoho výhod.

Lékárníci budou moci odhalit případné duplicity (předepsání nebo užívání stejného léku pod různými obchodními názvy), kontraindikace (lék zcela nevhodný vzhledem k ostatním lékům či přidruženému onemocnění) nebo nežádoucí účinky některého léku. „Díky náročnému vysokoškolskému studiu, postgraduálnímu i celoživotnímu vzdělávání a zkušenostem z každodenní práce s léčivy máme nejširší znalosti ohledně možných interakcí, tedy o situacích, kdy jeden lék ovlivňuje účinek druhého,“ zdůrazňuje PharmDr. Stanislav Gregor, nově zvolený předseda spolku Mladí lékárníci a dodává: „S narůstajícím počtem užívaných léků se riziko škodlivých interakcí několikanásobně zvyšuje a právě díky lékovému záznamu by měli mít lékárníci k dispozici kompletní informace o všech lécích pacientů, často předepsaných od různých lékařů.“

Lékový záznam bude umístěn v úložišti Státního ústavu pro kontrolu léčiv, přístup do něj bude mít jen lékárník, který bude pacientovi léky vydávat. Navíc jsou lékárníci stejně jako lékaři povinni dodržovat lékařské tajemství. Pacient se tak nemusí obávat zneužití osobních dat. Pokud si však nebude přát, aby lékař nebo lékárník nahlížel do jeho lékového záznamu, lékárník může poradit, jak přístup upravit.

Přes značné výhody, které plánovaný lékový záznam přináší, na něj nelze zcela spoléhat či jeho vyhodnocování automatizovat. Stejně důležitá je interpretace nalezených lékových problémů v závislosti na individualitě pacienta. Jiná omezení platí pro mladého zdravého dospělého muže, jiná pro starší křehkou babičku. Zcela jiná omezení pak platí pro děti, těhotné nebo kojící ženy. „Nežádoucí účinky, duplicity, interakce či kontraindikace jsou lékové problémy, které může lékárník díky lékovému záznamu odhalit. Je však mnoho dalších, které lékárník odhalí až při dispenzaci či pohovoru s pacientem. Mezi ně patří například nevhodné načasování dávky nebo nevhodné dělení technologicky náročné lékové formy,“ připomíná úlohu vydávajícího lékárníka PharmDr. Stanislav Gregor. Lékárník tak plní svou roli při dispenzaci, zajišťuje maximalizaci účinku a minimalizaci rizik podáním správných informací i ověřením, že pacient instrukcím rozumí. Pokračovat ve čtení “Mladí lékárníci se těší na lékový záznam”

mL navštívili prezidenta ČLnK

Zástupci nově zvoleného předsednictva Mladých lékárníků se 6. června zúčastnili jednání představenstva ČLnK. Po oficiálním přivítání prezidentem ČLnK PharmDr. Lubomírem Chudobou předsednictvo předneslo priority, na kterých by chtělo společně pracovat. Pan prezident vyjádřil plnou podporu jak při pořádání vzdělávacích nebo sportovních akcích, tak ke spolupráci s tiskovou mluvčí, časopisem českých lékárníků nebo také pracovní skupinou pro vzdělávání. Představenstvo ČLnK vítá aktivity mladých lékárníků, kteří by měli být slyšet. Setkání proběhlo v příjemném duchu a obě strany budou nadále v užším kontaktu.