Činnost spolku mL

V uplynulých měsících se představitelé spolku zúčastnili studentských pracovních veletrhů na fakultách v Brně a Hradci Králové, kde představili činnost spolku a snažili se vzbudit zájem o obor u budoucích kolegů. Zároveň představili i vize, které by mohly do budoucna lékárenství posílit v systému zdravotní péče.

19. dubna byl zástupce spolku Mgr. Filip Škarda v pořadu ČT Sama doma, kde se věnovali celý týden celoživotnímu a specializačnímu vzdělávání lékařských pracovníků.