Činnost spolku mL

V uplynulých měsících se představitelé spolku zúčastnili studentských pracovních veletrhů na fakultách v Brně a Hradci Králové, kde představili činnost spolku a snažili se vzbudit zájem o obor u budoucích kolegů. Zároveň představili i vize, které by mohly do budoucna lékárenství posílit v systému zdravotní péče.

19. dubna byl zástupce spolku Mgr. Filip Škarda v pořadu ČT Sama doma, kde se věnovali celý týden celoživotnímu a specializačnímu vzdělávání lékařských pracovníků.

Podzimní konference mL v Hradci Králové

Oživení spolku se stalo jednou z hlavních priorit nově zvoleného předsednictva Mladých lékárníků, proto se uspořádání konference ještě v letošním roce jevilo jako jasná volba. Vybrat termín tak, aby nezasáhl do termínu jiné akce, se ukázalo jako nadlidský úkol. Tímto bychom se chtěli omluvit klinickým farmaceutům, že se naše konference kryla s 9. kongresem ČOSKF, nicméně vzhledem k podzimu nabytému jinými akcemi, opravdu nešlo vybrat jiné datum. Pokračovat ve čtení „Podzimní konference mL v Hradci Králové“

Den lékáren 2013

Mladí lékárníci, uplynulo jen několik dní od kampaně Odvykání kouření v lékárnách a máme tu další možnost, jak ukázat veřejnosti, že lékárna je místem, kde se příchozímu dostane odborné rady týkající se lidského zdraví. Využijme tedy tuto možnost a do 12. června se přihlašme v kartě člena na webu komory do kampaně: Den lékáren 2013!

za mL
PharmDr. Pepa Vaníček

Antibiotický týden 2012

Občanské sdružení Mladí lékárníci podporuje 3. ročník osvětové kampaně zaměřené na správné užívání antibiotik – Antibiotický týden v prostředí lékáren.

Akce proběhne v druhé polovině listopadu, od pondělí 19. 11. 2012 do pátku 23. 11. 2012.

Více informací o organizaci Antibiotického týdne naleznete zde (pro registrované).